NİMETİN ÂLÂSI

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Bu nefesin karşılığı olamaz! Geriye gelir mi zaman nimeti?.. Alanlar veremez, veren alamaz! Hafife almayın aman nimeti!.. Kulakları sağır, dilleri bağlı, Gerçeklere karşı gözleri dağlı, Bunca şeye rağmen şu insanoğlu, Bilir mi başına konan nimeti?.. Niçin yaratıldık, sen niçin varsın? İnancın olmasa, neye yararsın? Nereden kazandın, neye harcarsın? Sormazlar mı kimdir sunan nimeti!.. Mârifet, […]

Okumaya Devam Edin...;

BİR ÂLEMİ, KUL OL DA GÖR!..

YAZAR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Gönül, bir can cevherini; Su, od, toprak, yel ol da gör!.. İki ömrün hoş seyrini, Has petekte bal ol da gör!.. Dost’tan aldım hâl dilini; Gaybın bin bir ahvâlini!.. Kulun sonsuz ikbâlini, Aşk odunda gül ol da gör!.. Dayan, duy bu mârifeti; Alan Sen’sin emâneti!.. Hak’tan gelen hidâyeti, Halka açık el ol da gör!.. Tâ […]

Okumaya Devam Edin...;

HAC NİYAZI

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Bize mârifet nasîb et, Yüce Rabbim, ârif eyle… Bize mağfiret nasîb et… Arafat’ta vâkıf eyle… Dökülür yaş îtirâfa, Bizi mazhar eyle affa, Kabul eyle îtikâfa, Hareminde âkif eyle… Kara iblisin külâhı, Bize işletir günâhı, Onu kahreden silâhı, Cemerat’ta târif eyle… Yakarır dil ağlamakda, Şu yanık niyâza bak da Bizi lâyık olmasak da, Kereminle taltif […]

Okumaya Devam Edin...;

BİZİM MES’ÛLİYETİMİZ

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com İnsan demek, mes’ûliyetler demek. Fakat; İnsanoğlu bu hususta iki grup. Bir tarafta hâkim şuur: –Sorumluluklar bize ait. –Biz koşmazsak, kimse koşmaz! –Bu bize düşer! –Elbette, hemen! –Yaşananlardan biz mes’ûlüz. –Neslin Kur’ân ile eğitiminden bilhassa mes’ûlüz. –Dünyanın gidişâtı da âhirette bize sorulacak. –Lebbeyk Allâh’ım! –Her emrine kurbânım yâ Rasûlâllah! Diğer tarafta ise şuursuzluk hâkim: […]

Okumaya Devam Edin...;

GÜLMEYEYİM Mİ?

ŞAİR : SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com Ömrümü hasretin eline verdim, Kalbimi Hakk’a has kılmayayım mı? Canımı O yârin yoluna verdim, Vuslat deryasına dalmayayım mı?.. Nefsimden geçeli bir hâller oldu, Gölüm kasvetliyken sürurla doldu, Aşk nârında rûhum sekînet buldu, Sunulan bâdeyi almayayım mı?.. Hakikat peşinde hep koşup durdum, Mârifet ehliyle kurbiyet kurdum, Vuslat nimetiyle huzûra vardım, Bu lutfun kadrini bilmeyeyim […]

Okumaya Devam Edin...;

SENSİN ARZA SULTAN OLAN!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Gönül, aşk mı bu dergâhta, Her bir derde derman olan?.. Bir ömür mü has tezgâhta, Sınandıkça üryân olan?.. Cehdet, dayan, geç ihmâli; Can seyrinde bul ikbâli!.. Dost’tan bilir her ahvâli, Öz nefsine fermân olan!.. Bir ölçü tut her işinde; Ne hâller var gör başında?.. Nefs damıtır gözyaşında; Ney misâli giryân olan!.. Takvâya sal süz özünü; […]

Okumaya Devam Edin...;

HAKK’IN SESİ, SÖZÜSÜN SEN!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Tefekkür et ilkte sonu; Bir hoş bahtın izisin sen!.. Çöz mânâyı, şekli, tonu; Arzın tüten közüsün sen!.. Bu ne gamdır, bu ne efkâr? Yol ver, dinsin bu intizâr!.. Gül tenine eyle nazar, Ömrün kışı, güzüsün sen!.. Gönül hâl bil, hatır eyle; Ömrü ömre hazır eyle!.. Âdem’e sor, sabır eyle; Kör İblis’in kozusun sen!.. Tevekkülde gör […]

Okumaya Devam Edin...;

BENİM NEFSİM

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Benim âsî bir nefsim var, Başa belâ açar durur. İşi gücü ziyan, zarar, Tezkiyeden kaçar durur. Yılan gibi zehirlidir, Kötü huylarla kirlidir, Gururludur, kibirlidir, Rûha zehir saçar durur. Ne uçurur ne yüzdürür, Bin bir bahane düzdürür, Âvâre ve boş gezdirir, Gaflet ile göçer durur. Ne utanır ne uslanır, Dâim benliğe yaslanır, Büyüklerle kıyaslanır, Yükseklerde […]

Okumaya Devam Edin...;

MAYAMIZ İSLÂM!

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Hakk’ı seven taşa çalsın kılıcı, Bir hâl ki ateşten daha yakıcı, Çaresi merhamet deryası İslâm… Ne fitnesi biter ne de tuzağı, Elele verelim gelsin gül çağı! Küffârın bizimle kavgası İslâm… Kardeşlik rûhuydu talan ettiğin, Tarihin koynunda saklı yitiğin, Türk, Kürt… bu milletin mayası İslâm… Uyanık olmazsan bâtıl zehirler… Felç etti zihnini bozuk fikirler, Ey dîvâne […]

Okumaya Devam Edin...;

ÖMRÜN, BU DERGÂHTA KUL OLSUN DA GÖR!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Hakikat nefhası can verdi câna; Gönül, bu sevdayla dil olsun da gör!.. Tefekkür cezbesi sığmaz cihâna; Ömrün, bu dergâhta kul olsun da gör!.. Mânâ âleminde fark oldu farkım; Çözüldü esrârım, çağladı arkım!.. Mârifet söyleşir aşk denen çarkım; Bu irfan kaynağı sel olsun da gör!.. Nefsimle sınandım, nefsime sordum; Yedi nefs içinde bir gönül kurdum!.. Bu […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3