SENSİN ARZA SULTAN OLAN!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Gönül, aşk mı bu dergâhta,
Her bir derde derman olan?..
Bir ömür mü has tezgâhta,
Sınandıkça üryân olan?..

Cehdet, dayan, geç ihmâli;
Can seyrinde bul ikbâli!..
Dost’tan bilir her ahvâli,
Öz nefsine fermân olan!..

Bir ölçü tut her işinde;
Ne hâller var gör başında?..
Nefs damıtır gözyaşında;
Ney misâli giryân olan!..

Takvâya sal süz özünü;
Söyle aşkın sır sözünü!..
Nasıl gizler içyüzünü,
Can esrârı ayân olan?..

Duy ne diyor su, od, toprak?
Hilkat’e sor sende durak!..
Son vuslata kalmaz ırak;
Her secdede seyrân olan!..

Mârifetle yak ışığı;
Cezbede gör, geç eşiği!..
Eğil, Hak’tan duy âşığı;
Sensin arza sultan olan!..