BİR ÂLEMİ, KUL OL DA GÖR!..

YAZAR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Gönül, bir can cevherini;
Su, od, toprak, yel ol da gör!..
İki ömrün hoş seyrini,
Has petekte bal ol da gör!..

Dost’tan aldım hâl dilini;
Gaybın bin bir ahvâlini!..
Kulun sonsuz ikbâlini,
Aşk odunda gül ol da gör!..

Dayan, duy bu mârifeti;
Alan Sen’sin emâneti!..
Hak’tan gelen hidâyeti,
Halka açık el ol da gör!..

Tâ Âdem’den gelir adım;
Hakk’ı söyler istîdâdım!..
Her nefeste artar odum;
Gel halvette hâl ol da gör!..

Başında mı baht rüzgârı?
Sen’sin veren ilk ikrârı!..
Tevhid sunan her esrârı;
Can sırrına dil ol da gör!..

Şerh et menzil, durak Sen’de;
Duru, derin kaynak Sen’de!..
Arş’a yüklü gül bedende,
Bir âlemi, kul ol da gör!..