NİMETİN ÂLÂSI

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bu nefesin karşılığı olamaz!
Geriye gelir mi zaman nimeti?..
Alanlar veremez, veren alamaz!
Hafife almayın aman nimeti!..

Kulakları sağır, dilleri bağlı,
Gerçeklere karşı gözleri dağlı,
Bunca şeye rağmen şu insanoğlu,
Bilir mi başına konan nimeti?..

Niçin yaratıldık, sen niçin varsın?
İnancın olmasa, neye yararsın?
Nereden kazandın, neye harcarsın?
Sormazlar mı kimdir sunan nimeti!..

Mârifet, muhabbet yolundan gitsek,
Tereddüdü itikatla eritsek,
Bütün ilimleri seferber etsek,
Tarife gelir mi şu can nimeti?..

Celil şükrederek yönel Rabbine,
İhlâsı, takvâyı sur yap kendine,
Ne mutlu mensubuz İslâm dînine,
Nimetin âlâsı îman nimeti!..