MAYAMIZ İSLÂM!

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de

Hakk’ı seven taşa çalsın kılıcı,
Bir hâl ki ateşten daha yakıcı,
Çaresi merhamet deryası İslâm…

Ne fitnesi biter ne de tuzağı,
Elele verelim gelsin gül çağı!
Küffârın bizimle kavgası İslâm…

Kardeşlik rûhuydu talan ettiğin,
Tarihin koynunda saklı yitiğin,
Türk, Kürt… bu milletin mayası İslâm…

Uyanık olmazsan bâtıl zehirler…
Felç etti zihnini bozuk fikirler,
Ey dîvâne aklın ziyâsı İslâm…

Ne hazin… kimlerden, neler dilendik?
Acılara, hasretlere belendik,
Huzurun, sevginin kimyası İslâm…

Nefsine uyanın, beli doğrulmaz,
Cehâletin rengi, nesebi olmaz,
Kabul etmez böyle kıyası İslâm…

Başın göğe değer, Hakk’a eğilsen,
Murâd-ı ilâhî ne yönde bilsen…
Zamanın gerçeği, rüyası İslâm…

Mârifet saymazlar uçsan havada…
Üstünlük arayan bulur takvâda,
Sanma ki Ramazan mahyası İslâm…

Kalbini açmazsan ilâhî sese,
Düşman pâye verir, şeytan vesvese,
Mü’minde izzetin mikyâsı İslâm…

Kim imdad edecek, nasıl bunalmış?
Tâğutlar, zalimler elinde kalmış,
Zavallı insanın ihyâsı İslâm…

Bir zillet içinde ömürler geçer!
Yağmalar, sömürür, kanını içer,
Değilse düzenin hayâsı İslâm…

«Oku»sak, yaşasak felâh bulurduk,
Muhabbet bağında çiçek olurduk,
Sılamız cennetin reyyâsı İslâm…

Bir mazluma diken batsa kederdi,
Unuttun mu yoksa Rasûl ne derdi?
O güzel ahlâkın boyası İslâm…

Yakıp-yıkmak kolay, yaşatmak hüner,
Bu toprak selâmet yurduna döner,
Altın nesillerin simyâsı İslâm…

Rüzgârlar getirsin ecdaddan haber,
Hilâl Allah lâfzı, yıldız Peygamber,
Sardığı şehidin hülyası İslâm…

Gönüllere dostun aşkı değince,
Şehirler kurmuşuz inceden ince,
Her taşın nakışı, oyası İslâm…

Bu kapıda af var, gelsin âsîler,
Yeni doğmuş gibi geçmişi siler,
Taze hayatların dünyası İslâm…

Türk, Kürt… bu milletin mayası İslâm…