Eğitimde Hedef: ADAM YETİŞTİRMEK

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Yeni bir eğitim yılı daha başlıyor; ilk-orta ve yüksek eğitim olarak hesaba katıldığında, yirmi milyonun üzerinde bir talebe kitlesi ders başı yapıyor. Bu sayı, Avrupa’daki bir kısım devletlerin toplam nüfusundan daha fazla. Kalkınmakta olan bir ülke için lehte sayılması gereken bu husus, birçok kalkınmış ülkeyi kıskandıran bir durum. Onun için de ülkemiz aleyhinde plânlar […]

Continue reading »

DAHA RAHATLIK VE MUTLULUK MU, NASIL?

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Sorumsuz bir kimseye soruldu: ‒Niye bu sorumsuzluk? ‒Benimkisi sorumsuzluk değil. ‒Nasıl değil? Ta kendisi! ‒Öyle görünüyor da, benim durumum farklı. ‒Anlayamadım. ‒Anlayamazsınız, çünkü hâlimi bilmiyorsunuz! ‒Eee? ‒Bu sebeple mazurum! ‒Nasıl olur, senin mes’ûliyet ve vazifene karşı ihmalkâr ve umursamaz oluşunun mazereti mi olur? ‒Olur elbette. Olması da gerekli zaten. ‒Nedenmiş o? ‒Çünkü kendimi […]

Continue reading »

ORUÇ VE HİKMETLERİ

YAZAR : Sami GÖKSÜN Cenâb-ı Hak, Hakîm’dir, yüce hikmet sahibidir. Dolayısıyla, O’nun bütün emir ve yasaklarında bin bir sır ve hikmet gizlidir. Geçmiş ümmetlere farz kıldığı gibi bizlere de farz kıldığı oruç ibâdetinde de kim bilir, ne sırlar ve hikmetler vardır. Bu sayısız hikmetlerden birkaçını sünnet-i seniyyenin lisanından ve Hak dostlarının, irfan ehli âlimlerin kalemlerinden tespit edebiliyoruz. Hikmetlere âşinâ olmak, […]

Continue reading »

TOHUMUN İRADESİ

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Tohum, toprağın sînesinde çatlamış ve filiz vermiştir. Çok geçmeden bitkinin filizleri toprağın üzerinde görülür. Fide yükseldikçe işi zorlaşır. Çünkü onu yukarılara, güneşe, semâya çeken bir iradenin yanında, onu yere çeken bir yer çekimi de vardır. Ona boyun eğdirmeye çalışan rüzgârlar vardır. Hele bir de başak gibi taşıdığı kıymetli nesil emâneti sebebiyle dolgun bir başı […]

Continue reading »

İRADE EĞİTİMİ

YAZAR : Mehmet Ali VAR varoglu5@gmail.com «İrade»; dilemek, istemek mânâsında bir kelime. Bir şeyi yapmak veya yapmamak konusunda karar verebilme yeteneğidir. Akıl ve ruh gibi insana has özelliklerdendir. İnsan bu gücü sayesinde iyi ile kötüyü, sevap yahut günahı seçip yapabilme gücünü hâizdir. İrade, aynı zamanda Allâh’ın sübûtî sıfatlarından biridir. Allah Teâlâ; dilediğini, dilediği zaman, istediği şekilde yapar. O, bir şeyin […]

Continue reading »

AYLARIN SULTANINDA, SULTANÎ BİR FAZÎLET

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Ahmed Gazâlî -kuddise sirruh- Hazretleri; “Allah Teâlâ -celle celâlühû- insanı kendisi için; kâinâtı da insan için yarattı. Hâl böyle iken; insanın Yaratıcı’sını unutup da yaratılanlarla meşgul olması ne gaflettir.” buyurur. Dünya hayatı, hikmetine binâen, insan için bir imtihan vesilesi olarak yaratılmıştır. Kur’ân-ı Kerim’de, bu hususla ilgili olarak şöyle buyuruluyor: “O ki ölümü ve hayatı […]

Continue reading »

EY İNSAN! AYNADAKİ SON NAKŞA BAK!

YAZAR : Ayla AĞABEGÜM aylaagabegum@hotmail.com “Ey insan! Aynadaki son nakşa bak! Bir güzelin ihtiyarladığındaki hâlini ve bir binanın günün birinde harabe hâline geleceğini düşün (ve kendini geçmişinle bugününü tefekkür ile seyret) de aynadaki yalana aldanma…” (Hazret-i Mevlânâ) Geçmişimizle bugünümüzü tefekkür etmeye başladığımızda, nefsimizi eğitmenin birinci adımını atmış oluruz. İlk adımda irademizi eğitmek için örneklerimiz olmalı. Örneklerin ışığında kendi hayatımıza bakmalı; […]

Continue reading »

«ÖZGÜRLÜK» TUZAĞINA DÜŞEN İRADEYİ KURTARMA ÇABASI

YAZAR : Aynur TUTKUN aytutkun@gmail.com Lezzet artırıcılarla süslenmiş, koruyucu maddelerle raf ömrü uzatılmış, tadı damakta kalan; cipsler, çerezler, çikolatalar, bisküviler, dondurmalar ve daha neler neler gözler önünde(ki vitrinlerde, raflarda) dururken az yemek ya da hiç yememek gibi bir mücadeleye girişmek ne kadar zordur! Meyve suyunun kapağını açıp ağza dikmek varken, bir kilo meyvenin iyisini arayıp bulduktan sonra yıkayıp soyarak yemek […]

Continue reading »

GÖNÜLLE HASBİHÂL

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Çelik gibi bir irâde kuşan, Şehâdete er, bükülme gönül!.. Başakça eğil, rükûa uzan, Fakat diri dur, dökülme gönül!.. Küçük ve büyük ne varsa tara, İçinde Hudâ rızâsı ara, Hevâ ve heves asıllılara; Basit sanarak takılma gönül!.. Çağırdı cinâna Hak, beşeri, Zorâki değil gönüllüleri… Denizde balık misâli eri; Güzelle barış, sıkılma gönül!.. Sanatçıların esersizinin, Öğütçülerin […]

Continue reading »

MUM GİBİ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Ateşli, sağlam irâden, şu nefsi mum yapacak, Hayat şekillenecek, Hakk’a bir güzel tapacak! Sabır, sebât ile azmin, çökertecek kötüyü, Önünde kahrolacak kahreden virüslü büyü! vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

Continue reading »
1 2 3