Fazîletin, Huzurun ve İki Cihan Saâdetinin Şartı: ÇİLELERE TAHAMMÜL

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi MEDENİYETİMİZİN HEDEFİ Her medeniyet, kendi insan tipini meydana getirir. Yüce dînimiz İslâm; Kur’ân ve Sünnet medeniyetidir ki, ham insandan kâmil insan inşâ eder. Bunun en güzel misâli, asr-ı saâdettir. Çünkü câhiliyye insanından fazîletler medeniyeti tesis edilmiştir. Asr-ı saâdetten kıyâmete kadar da bu medeniyetin yegâne muallimi Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’dir. Cenâb-ı Hak, O’nu bütün […]

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -3- İSLÂM’DA AİLE

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi İLK İNSAN, İLK AİLE… Cenâb-ı Hak, önce ilk insan olan Âdem -aleyhisselâm-’ı topraktan yarattı. Âdem -aleyhisselâm- cennette her türlü nimet içinde olduğu hâlde, kendini yalnız hissetti. Cenâb-ı Hak, Hazret-i Âdem uykuda iken, ondan Hazret-i Havvâ’yı halk etti. Cüzden külle, küllden cüz’e bir akış ve temâyül başladı. Meleklerin kıydığı bir nikâh ile kurulan bu ilk aileden, […]

KÂĞIT MENDİL GİBİ KULLUK OLUR MU?

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com Çocukluğumda yaz Kur’ân kurslarının ayrı bir önemi vardır. Aksaray Küçük Bölcek Mahallesi’nin küçük bir mescidi vardır. Cami demiyorum; o yıllarda minberi olmadığı için, cuma namazı kılınmazdı. Sonradan minber ilâve edildi. Cami bugün bile, birçok hâtıraları ile ayakta duruyor. Hikâyemiz 1976 yılının yazında geçiyor. Bendeniz 10 yaşındayım ve yaz Kur’ân kursuna o camiye gidiyorum. Evimiz; Aksaray Merkez Çerkez […]

EVLİLİK

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Gece-gündüz nice insânı boğan mecrâda, Bize îmân ile Kur’ân ebedî rehberdir… Hele tam âilenin çöktüğü bir dünyâda, Evlilik, en yüce bir sünnet-i Peygamber’dir… vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa’lün)

ANNE

Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com   Yüreğimde sevgin var, bir sevgi ki sımsıcak, Seni seven bu kalbim, sen olmazsan sızlıyor. Sana olan bu sevgim, her an taze kalacak, Senden ayrı kaldıkça, kalbim seni özlüyor. Annem yerin baş tâcı, seni yere koyamam; Sende bitmez enerji, sende büyük sevgi var. Senin sevgin başkadır, sana asla doyamam; Senin yüzün bir gülse, benim olur dünyalar. Annelerden […]

ÖZÜMÜZÜ UNUTTUK!..

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com   Değişti harfler, şanlı yazımızı unuttuk! Nezâketle söylenen, sözümüzü unuttuk! Bir okuldur, beşikten mezara zorlu hayat, Eğriyle uğraşmaktan, düzümüzü unuttuk! Avrupaî gençliğe yanıp durduk yıllarca, Elden giden oğul ve kızımızı unuttuk! Hiç yemeden, sayısız oruç tuttuk nâfile, Kul hakkı yerken, nice farzımızı unuttuk! Sen, ben diye uğraşıp dururken aramızda, Kutlu dâvâ yolunda, hızımızı unuttuk! Cıvıl […]

VAHDETİNE DÜŞTÜM SEN’İN!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Yâ Rab! «Vuslat» ister bu can; Rahmetine düştüm Sen’in!.. Yazan Sen’sin, Sen a Sübhân; Kısmetine düştüm Sen’in!.. «Kulum» dedin, garip câna; Her menzilde, geldim Sana!.. Bu kor bağrım, yana yana; Hasretine düştüm Sen’in!.. Sır mı bu hâl, keşif, rüyâ? Gönül, gayba yüklü deryâ!.. Zikre dalmış; dağ, taş, kaya; Hikmetine düştüm Sen’in!.. Sen’i bildim, bilmez oldum; «Var»da […]

EDEP KAPISI

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com   Kanadı kırık gördüm, malına ağlayanın, Kapandım eşiğine, hâline ağlayanın. Kadîm sözdür helâlin, bine verme birini, Heybesi delik olur, haramı yeğleyenin. Gözyaşıyla yeşermez, güz gelmeden lâlesi, Kurur elinde gülü, kalbini dağlayanın. Diktiği ağaçlardan, beklediği meyveyi, Verdiğini bilmeli, taksimi sağlayanın. Kışları bahar olur, geceleriyse gündüz, Kalbini ve gönlünü Rahmân’a bağlayanın. Manas edep evinde buluşunca ehl-i dil, Yenik […]

15 TEMMUZ MARŞI!

Kılıçarslan GAZİOĞLU iskopit53@hotmail.com   Bir ses geldi semâdan; pek ulvî, yüce, derin, Yaktı aşk ateşini uyuyan bir neferin, İstanbul eteğinden çağladı sular, serin; «Allah!» sedâlarıyla akmanın zamanıdır. Îman billûrlarını yakmanın zamanıdır. Öyle haykır mâzîden ecdat gelsin çağrına, Tükür garbın riyâkâr, zillet çökmüş bağrına, Varmak için ümitle mukaddes bir yarına; Şimşek gibi ufukta çakmanın zamanıdır. Tâğûtlara pranga takmanın zamanıdır. Gençlerimin bağrında […]

MEVCUDİYET

İbrahim ŞAŞMA ibrahimsasma@hotmail.com Yalan buz kadar soğuk, yalan zemherî kadar. Bu zehri gaflet ehli; dudak tadar, dil tadar.     Cümle cihanda canlar, yumsa da cümle gözü, Cânı özünden içre, görecek biri vardır. Dokuz köyden kovdursa, Âdem’in doğru sözü. Erenler diyârında, muhakkak yeri vardır. Sen gül ile cevap ver, atan sana taş atsın. Bin yalanı bir doğru, çepeçevre kuşatsın. Söz […]

1 2 3 192