Rahmânî ve Nebevî Beyanlarla; ALLAH TEÂLÂ HANGİ KULLARINI SEVER? -2-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Cenâb-ı Hak, bizleri yaratmasının sebeb-i hikmetini âyet-i kerîmede şöyle beyan buyurur: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ “Ben cinleri ve insanları, ancak Bana ibâdet (kulluk) etsinler diye yarattım.” (ez-Zâriyât, 56) Varlığımızın gayesi olan kulluk vazifelerini edâ edişte kullar, derece derecedir. Mü’min ve müslüman olarak İslâm dairesine girdikten sonra kullukta derinleştikçe dereceler hâsıl olur. Cenâb-ı […]

Continue reading »

ORUÇ, AÇLIK VE KAZANDIRDIKLARI…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi MELEKÛT ÂLEMİNİN ANAHTARI Hazret-i Âişe -radiyallâhu anha- Vâlidemiz; “–Melekût kapısını açmak için gayret edin!” demişti. Sordular: “–Ne ile?” Mü’minlerin Annesi şöyle cevap verdi: “–Açlık ve susuzlukla!” Çünkü insan; beden ve ruh terkîbi… Bir başka ifadeyle; o, beden kafesinde mahpus bir ruh… Her ne kadar bir arada iseler de; arzuları, gayeleri, istikametleri taban tabana zıt […]

Continue reading »

ORUÇ VE HİKMETLERİ

YAZAR : Sami GÖKSÜN Cenâb-ı Hak, Hakîm’dir, yüce hikmet sahibidir. Dolayısıyla, O’nun bütün emir ve yasaklarında bin bir sır ve hikmet gizlidir. Geçmiş ümmetlere farz kıldığı gibi bizlere de farz kıldığı oruç ibâdetinde de kim bilir, ne sırlar ve hikmetler vardır. Bu sayısız hikmetlerden birkaçını sünnet-i seniyyenin lisanından ve Hak dostlarının, irfan ehli âlimlerin kalemlerinden tespit edebiliyoruz. Hikmetlere âşinâ olmak, […]

Continue reading »

İRADE EĞİTİMİ

YAZAR : Mehmet Ali VAR varoglu5@gmail.com «İrade»; dilemek, istemek mânâsında bir kelime. Bir şeyi yapmak veya yapmamak konusunda karar verebilme yeteneğidir. Akıl ve ruh gibi insana has özelliklerdendir. İnsan bu gücü sayesinde iyi ile kötüyü, sevap yahut günahı seçip yapabilme gücünü hâizdir. İrade, aynı zamanda Allâh’ın sübûtî sıfatlarından biridir. Allah Teâlâ; dilediğini, dilediği zaman, istediği şekilde yapar. O, bir şeyin […]

Continue reading »

RAMAZAN VE SUSUZLUK

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Ramazan artık yaz aylarına geliyor. Köyde geçen çocukluğumun ilk ramazanları da Temmuz ve Ağustos aylarına denk gelmişti. Küçük olduğumuz için oruç tutmadığımız hâlde, Ramazan ve yazın bir arada oluşunun bilincindeydik. Çünkü büyüklerimiz sahur yaptıktan sonra tarlaya gider ve öğleye kadar çalışarak paydos ederlerdi. Veya işlerini sabah serinliğinde ve akşamüstü yapacak şekilde ayarlarlardı. Oruç […]

Continue reading »

FERDİYET

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Ramazan ayı yaklaşırken; oruçla ilgili hepimizin bildiği bir hüküm, bana gündemimizi ve zihnimizi meşgul eden bazı meselelere dair bir fikir verdi. Malûm olduğu üzere fıkıhta bir kural vardır; sefer hâlinde bulunanlar, Ramazan orucunu başka bir zaman tutmak üzere erteleyebilirler. Seferin dînî maksatlı olması da şart değildir. Sadece umre ziyareti, ilim ve cihad gibi maksatlarla […]

Continue reading »

ORUÇ VE AÇLIK

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Oruç ve açlıkta on haslet vardır, Onlardan hisseler aldırır açlık. Toklukta tembellik ve gaflet vardır, Gaflet perdesini kaldırır açlık. Açlık sayesinde kalpler incelir, Duâ ve ibâdet pek zevkli gelir, Hakk’ı zikretmenin vasfı yükselir, Kalplerin pasını sildirir açlık. Nefs-i emmârenin boynuna basar, Hevâya, günaha meylini keser, Gönülleri kaplar hiçlik, inkisar, Nefsin tuğyânını öldürür açlık. Allâh’a […]

Continue reading »

Geceleri Çok Uyuma! BU DÜNYA SANA DA KALMAZ!

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Gençliğinde ibâdet edip, son-ra ibâdeti terk eden bir adam; bir gün aynaya baktı. Saçında, sakalında beyaz kıllar gördü; “–Eyvah, ben ne yaptım?” dedi. «Acaba, Allâh’a dönsem Rabbim beni affeder mi?» diye düşündü. «Ömrümü, Allah Teâlâ’ya isyanla geçirdim. Ne yapacağım?..» diye düşündüğü sırada; Allah Teâlâ onun gönlüne ilham ederek şöyle hitap etti: “–Ey kulum! Sen Ben’i severdin, […]

Continue reading »

BİR MİSAFİRİMİZ VAR!

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Mayıs ayında bize bir misafir gelecek… Sessiz, külfetsiz, masrafsız ama ayağı çok uğurlu, bereketli, bize çok faydalı hediyeler getiren bir misafir… Aslında o misafir bize her sene geliyor ve üç ay bizimle kalıyor. Bizimle kaldığı sürece hayatımıza huzur veren bir değişiklik getiriyor. Bir yenilenme, bir tazelenme, bir uyanış… Bir annenin yavrusunu tatlı uykusundan uyandırmak […]

Continue reading »

HUDUT BİLMEZ GÖNÜL FETHİ!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Dün en gālip tecellîler, Bugün ürkek temennîler… O dev yangınlar ardında, Kalanlardır tesellîler… Yanık, hasretli ufkumda, Tüter haşmetli mâzîler… Sekiz aylık güzergâhtan, Koşup gelmişti gāzîler, İbâdet, hizmet aşkında, Fenâ bulmuş fedâîler… Uçup gelmişti şahsiyyet, Edep timsâli sûfîler… Saâdet asrıdır sanki; Muhâcirler, sahâbîler… Hudâ’dan bekleyip ecri, Cihan yurdunda hasbîler… Kulak ardında kalmıştır, Tereddütler ve mânîler… […]

Continue reading »
1 10 11 12 13 14