ORUÇ VE AÇLIK

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Oruç ve açlıkta on haslet vardır,
Onlardan hisseler aldırır açlık.
Toklukta tembellik ve gaflet vardır,
Gaflet perdesini kaldırır açlık.

Açlık sayesinde kalpler incelir,
Duâ ve ibâdet pek zevkli gelir,
Hakk’ı zikretmenin vasfı yükselir,
Kalplerin pasını sildirir açlık.

Nefs-i emmârenin boynuna basar,
Hevâya, günaha meylini keser,
Gönülleri kaplar hiçlik, inkisar,
Nefsin tuğyânını öldürür açlık.

Allâh’a ibâdet büyük saltanat,
İhsan ile kulluk ince bir sanat,
Ulvî duyuşlara olur kol-kanat,
Huşû ile namaz kıldırır açlık.

Açlar unutulmaz, elem bilinir,
Dertlinin derdine çare bulunur,
İhtiyaç ehliyle imkân bölünür,
Aç ile ekmeği böldürür açlık.

Sadaka verilir huzûr-i kalble,
Kulun arasını düzeltir Rable,
Mahşer zorluğunda dostla, ahbabla,
Rahmet gölgesine daldırır açlık.

Açlık ile olur beden sıhhatli,
Vücudumuz zinde, kalpler rikkatli,
İbâdete düşkün; şevkli, dikkatli,
Vücudun yüzünü güldürür açlık.

Az yiyenler sürer sade bir hayat,
Sahip olduğuyla eyler kanaat,
İktisat eyleyip bulurlar rahat,
Hayatı huzurla doldurur açlık.

İftihar kaybolur, övünme gider,
Azgınlığı ancak açlık yok eder,
Nefis itirafla; «Ben âcizim.» der,
İnsana haddini bildirir açlık.

Çok yiyip çok içmek, çokça uyutur,
Çok uyku, kalplerde kasvet büyütür,
İnsan kasvetinden Hakk’ı unutur,
Zikretmeye çare buldurur açlık.

Açlığın da elbet makbulü vasat,
Ancak itidalle alınır hasat,
İfrata varırsa belirir fesat,
Fazlaysa gözleri yıldırır açlık.