MÂNEVÎ SAVRULUŞ

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com BİR HADİS: عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَام “Öyle bir zaman gelecek ki kişi malını helâlden mi yoksa haramdan mı elde ettiğine bakmayacak.” (Buhârî, Büyû‘, 23) BİR MESAJ: Dünya ve âhirette mutlu olmak istiyorsan […]

Continue reading »

RAMAZÂN’IN ÜSTÜNLÜĞÜ ve ORUCUN FAZÎLETİ

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Rabbimiz Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri; “Ey îmân edenler! Sizden evvelki ümmetlere farz kılındığı gibi, size de oruç farz kılındı. Tâ ki Rabbinizden korkup emri îfâ edesiniz, oruç sebebiyle günahlardan sakınasınız.” (el-Bakara, 183) buyuruyor. Ey kardeş! Allâh’ın en büyük ikramlarından biri olan Ramazân-ı şerif, yine bizlere bir ay misafir olmak üzere geldi. Ne mutlu bize… Geçen Ramazan’dan […]

Continue reading »

Bize ve Nesillerimize En Güzel Örnek
YEGÂNE REHBER

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ÖRNEĞE MUHTAÇ İNSAN İnsan; etrafı esfel-i sâfilîn uçurumlarıyla dolu «sırât-ı müstakîm»den yürüyerek, ahsen-i takvîm cennetine gitmeye çalışan bir yolcu… Bu yolda irşad edici levhalara muhtaç… İnsan; fıtrî temâyülün dışında bomboş bir sayfa hâlinde dünyaya gelen bir ebediyet seyyahı… Rehbere, öğrenmeye, örnek almaya muhtaç… Anne-babalar, öğretmenler, ustalar, hocalar, rehberler ve sergiledikleriyle herkes, bilerek veya bilmeyerek […]

Continue reading »

EY KALEM HAYÂ ETMEZ MİSİN?

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bir gün mescide girdi. İki ayrı halka vardı. Gruplardan biri Kur’ân-ı Kerim okuyor ve Allah Teâlâ’ya duâ ediyordu. Diğeri ise ilim öğreniyor ve öğretiyordu. Peygamberimiz hangisine katılacaktı? Şöyle buyurdu: “Bunların hepsi hayır üzeredirler. Şunlar Kur’ân-ı Kerim okuyor ve Allah Teâlâ’ya duâ ediyorlar. Allah dilerse onlara (istediklerini) verir, […]

Continue reading »

AKSİ TÜRKLER

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Bir Balkan yahut Orta Asya ülkesine gittiğinizde, oranın müslüman halkına yakışmayacak şeylerle karşılaşırsanız suçlayacağınız adres bellidir: Sovyet zulmü… Komünist işgali dönemi… Aynı duyguyu daha muhafazakâr beldelerden bizi ziyarete gelenler de yaşıyor olmalılar. Onlar da Tanzimat’tan beri yakalandığımız yabancılaşma hastalığımıza kesiyor olmalılar faturayı. 1552-1554 yılları arasında bizi, ülkemizi ziyaret etmiş, daha doğrusu İstanbul’da esir olarak […]

Continue reading »

ARAFAT BERÂTI

YAZAR : Sami GÖKSÜN Hac; ilk insan ve ilk peygamber Hazret-i Âdem’le; Allâh’a îman, ubûdiyet ve O’na karşı teslîmiyetin en güzel örneğini göstermiş Hazret-i İbrahim ve oğlu Hazret-i İsmail’in hâtıralarını yaşamanın adıdır. Hac; îman ve ibâdet şuurunun kuvvet kazandığı, din kardeşliğinin duygu ve davranışlara yansıdığı, mahşer tablosunun anbean yaşandığı, müstesnâ bir zaman dilimidir. Hac; insanın aynı gaye adına ırk, dil, […]

Continue reading »

EZELÎ SANAT

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Tâ ezelden bu sanat, tâ ebede… Her şeyin ismi, özel tesmiyedir. İnce hikmette mecâzî perde, Her ibâdette isim tevriyedir. Arafat vakfesi Yevmü’l-Arefe… Mârifet yoksa meşakkat niyedir? Hak huzûrunda duruştur vakfe, Her vazîfeyle bu sır kâfiyedir. Kuvvet ister ne yamandır, vakfe, Çıkmadan önceki gün Terviye’dir… Varabilsin diye en zor hedefe… Develer, bol suya kansın diyedir… […]

Continue reading »

EĞLENCEYE DAİR

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com «Engellemek, alıkoymak» anlamındaki «eğlemek» fiilinden gelen «eğlence», kişinin gönlünü eğlendirip oyalayan ve onun hoşça vakit geçirmesini sağlayan işler için kullanılır. İçerdiği «avutucu, oyalayıcı» anlamı,* kişiyi asıl işlerinden alıkoyucu yönüne bir telmih ve dozunda bırakılması gerektiğine dair bir ihtardır. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de âhiretten alıkoyucu yönüne işaret edilen dünyanın, olumsuz bir şekilde nitelendiği «lehv» kelimesinin […]

Continue reading »

Rahmânî ve Nebevî Beyanlarla; ALLAH TEÂLÂ HANGİ KULLARINI SEVMEZ? -1-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi KEYFİYETLİ BİR KULLUK Cenâb-ı Hakk’ın muhabbetine, ancak kulluk ile nâil olabiliriz. Ancak ihlâslı, takvâlı ve keyfiyetli bir kulluk ile… Kulluk vazifeleri iki türlü: Zâhirî vazifeler, bâtınî vazifeler… Namaz, oruç, hac ve zekât gibi İslâm umdeleri; zâhirî ve müşahhas vazifelerimiz. Ancak kâmil bir ibâdet, yani Hakk’ın istediği bir kulluk, bunlardan ibâret değil. Bir de bütün […]

Continue reading »

NAMAZ

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Şüphesiz namazdır dînin direği, İbâdetin şâhı, pîridir namaz. Boynumuza borçtur îman gereği, İslâm’da beş şartın biridir namaz. Mü’minler namazla tadar mîrâcı, Huzûra kabulde yoktur aracı, Namaz gözün nuru, gönlün sirâcı, Hak ile mülâkat yeridir namaz. Rabbe yakınlığın zirvesi secde, Rûhumuz secdeyle erişir vecde, Ehl-i secdeyedir sayısız müjde, Kulluğun âhenkli şi‘ridir namaz. Aksa kapımızdan billûr […]

Continue reading »
1 9 10 11 12 13 14