HER İŞİN BAŞLANGICI: BESMELE

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Öyle bir sırdır ki Hak’tan neş’et eyler besmele, Sarsa zahmet her taraftan rahmet eyler besmele… Sırr-ı bismillâh ezelden her işin başlangıcı, Lâfz-ı Kur’ân onla başlar, izzet eyler besmele… Tâ yürekten, cân içinden, kim ki bismillâh dese, El çeker menfî tecellî, müsbet eyler besmele… Derdi vardan yok eder, dermânı yoktan var eder, Darda koymaz vird […]

Continue reading »

KADINLAR VE ERKEKLER

ŞAİR : Yaşar TAŞKESEN yasartaskesen_50@hotmail.com Kadın; şefkat timsâli, yüreği sevgi dolu. Eşine, yuvasına açılır rahmet kolu. Erkek; hem eş, hem baba, hem de evin reisi. Mutlulukla kucaklar sokmaz eve yeisi. Kadın; evinde güldür, yuvasında bereket. Yolunu şaşırırsa bir gün gelir felâket. Erkek; helâl kazanır, çıkmazsa Hak yolundan. Hiç darlığa düşürmez, Rabbi tutar kolundan. Kadın; huyuyla güzel, dört mevsimi ilkbahar. Sabırda […]

Continue reading »

YÜZAKI DEYİNCE…

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Muhterem Musa Efendi Hazretleri’nin bir vasiyetnâmesi var. Onun müstesnâ hizmetlerle dolu ömrünü, gayesini ve niyazını özetleyici. Tevâzu ve hiçlik dolu. Kendinde varlık hissetmeme yolunda herkesi hikmetli bir şekilde eğitici yüksek bir hâl ve fazîlet aynası. Şöyle: “Her dünyaya gelen; Vakti-saati, sayılı nefesleri tamamlandıktan sonra ebedî âleme intikal edecektir! Ne mutlu o kimseye ki, […]

Continue reading »

BİZİM YÜZAKI…

ŞAİR : SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com Mâzîden âtîye köprüler kurar, Ümidin çerağı bizim Yüzakı… Esrarlı yollarda hakikat arar, Bir rahmet ocağı bizim Yüzakı… Dergiler içinde en mükemmeli, Dünyalık değildir hiç bir emeli, Uzatır mazluma merhamet eli, Bir sevgi yumağı bizim Yüzakı… Hep hayır konuşur hep hayır diler, Tatlı uykusunu Hak için böler; Âşığının kalbi hikmetle dolar, Bir sevgi burağı […]

Continue reading »

UÇUP GİTTİLER…

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Bu dâvânın çilesini çekenler, Geleceğe tohum saçıp gittiler… Kardelenler gibi boyun bükenler, Çığ altında bile açıp gittiler… Zulme karşı hep merdâne durdular, Gönülleri tutuşturan kordular, Şanlı neslin hayalini kurdular, Bu uğurda zehri içip gittiler… Şu esen yellerde gül kokusu var, Gün vurdu dağlara, şafağı bahar, O erler ki Hakk’a, hakikate yâr, Maldan, mülkten, candan geçip […]

Continue reading »

Aile Hayatımızda Kaybolmaya Yüz Tutan HİZMET VE CÖMERTLİK AHLÂKI

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Modern zamanlarda müslüman olmanın en temel zorluğu; hiç şüphesiz İslâmî-tasavvufî nefs terbiyesi anlayışıyla, modern zamanların benmerkezcilik anlayışı arasındaki tezattan kaynaklanıyor. Özellikle az çok ailevî bağlar içinde yetişmiş olan bizim nesil; okul ortamında, seminerlerle, kitaplarla yetişen çocuklarına kendi değerlerimizi anlatırken büyük zorluk çekiyor. Bunu bir vakıftaki sohbetimizin ardından yanıma gelip kızlarıyla münasebetlerinde yaşadığı sıkıntıları şikâyet […]

Continue reading »

Güzel Bir İstikamet İnsanı HACI ALİ KAPLAN AĞABEY

YAZAR : Sami GÖKSÜN 2012 yılının son günü, Kayseri’den dâr-ı bekāya doğru bir yıldız kaydı. O yıldız, ömrünü gönül hizmetine adamış Hacı Ali KAPLAN Ağabeydi. 1933 yılında Kayseri’nin Erkilet Nâhiyesi’nin Emmiler Köyü’nde dünyaya gelen Hacı Ali KAPLAN Ağabey, 79 yıllık ömrünün son birkaç senesini çeşitli hastalıklarla geçirdi. Son bir haftadır da yoğun bakımdaydı. 31 Aralık 2012 Pazartesi günü sabah saat […]

Continue reading »

HALKA HİZMET HAKK’A HİZMETTİR

YAZAR : Ayla AĞABEGÜM aylaagabegum@hotmail.com Son yıllarda; “Ben inancımı çok şükür yaşıyorum ve yaşatıyorum.” diyen yazarların, konuşmacıların üzerinde durdukları konulardan biri de geçmiş yıllarla mukayeseler yapıp, geçmişte çekilenleri anlatmak oluyor. Ben de aynı yılları yaşadım. Önemli olan; yaşanan acıların dile getirilmesinden çok, o devirde yaşayanların; «İmbikten süzülen İslâmî zarâfet»inin bugün yaşanıp yaşanmadığının dile getirilmesidir. Bu konuda susmak, yaşadığımız yanlışları dile […]

Continue reading »

HIZIR’I GETİREN DUÂ

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Dînimizde Allah ve Rasûlü’ne itaatten sonra en çok üzerinde durulan vazifemiz, ana-babaya ihsandır. Varlık sebebimiz ve velînimetimiz olan anne-babamıza vefâ, hürmet ve hizmet; insanlık ve evlâtlık borcudur. Anne ve babaların evlâtları üzerindeki hakları sayılamayacak kadar çoktur. Bilhassa anne hakkı üzerinde nice menkıbeler anlatılmıştır. Hasan-ı Basrî Hazretleri bir gün, Kâbe’yi tavaf ederken, sırtında küfe olan bir delikanlıyı […]

Continue reading »

MANTAR ÜZERİNE BİR TEFEKKÜR

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Geçenlerde karşılaştığım bir soru: “İtikadının/inancının bozuk olduğunu bildiğimiz yazarların kitaplarını okuyabilir miyiz?” Soruyu çoğaltmak mümkün: “Batının tekniğini alıp ahlâkını almamak mümkün mü?” “Menfî inanç ve fikriyata sahip öğreticilerin bulunduğu okullara gitmeli mi? Gitmezsek o bilim dallarından uzak kalmış olmaz mıyız?” “Neden bizim güçlü bir sinemamız yok?” “Mektep-medrese ayırımı nereden çıktı?” Ben o ilk soruya […]

Continue reading »
1 2 3 4 5