BİZİM YÜZAKI…

ŞAİR : SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Mâzîden âtîye köprüler kurar,
Ümidin çerağı bizim Yüzakı…
Esrarlı yollarda hakikat arar,
Bir rahmet ocağı bizim Yüzakı…

Dergiler içinde en mükemmeli,
Dünyalık değildir hiç bir emeli,
Uzatır mazluma merhamet eli,
Bir sevgi yumağı bizim Yüzakı…

Hep hayır konuşur hep hayır diler,
Tatlı uykusunu Hak için böler;
Âşığının kalbi hikmetle dolar,
Bir sevgi burağı bizim Yüzakı…

Hizmet isteyene yetişti şükür,
Herkesin eline ulaştı şükür,
Yüzüncü sayıya erişti şükür,
Sâdıklar durağı bizim Yüzakı…

Sabırla, sebatla bugüne geldi,
Birlik ve dirliği bir nimet bildi,
Garib Sükûtî’nin gönlünü aldı,
Bir huzur otağı bizim Yüzakı…