HAZRET-İ ALİ

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Henüz çocuk yaşta ilklere girdi, Velîler sultanı Hazret-i Ali. Vahyin sofrasından hep nur devşirdi, İslâm kahramanı Hazret-i Ali. Gül Rasûl’ün ellerinde yoğruldu, Yoğruldukça; ilim, irfanla doldu, Âdil, zâhid, mütevâzı bir kuldu, Fazîlet insanı Hazret-i Ali. Kutlu hicret gecesinde, yatağa Girdi, aldırmadan onca alçağa, Uyudu ölümle kucak kucağa, Allâh’ın arslanı Hazret-i Ali. Bedir’de, Uhud’da o sancaktardı, […]

Okumaya Devam Edin...;

HİCRETİN HİCRANI

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Hicret, hicr, hicran hep aynı kökten gelen kelimeler. Ayrılık, dolayısıyla gurbet, hüzün, hasret, iç burkulması, gönül yarası demek. Hepimizin az-çok tattığı bir duygudur. Tahsil görürken, askere giderken, ekmek parası kazanırken, gelin olurken… Bunların hiçbirini yaşamamış olanımız illâ ki çocukluğunda kısa bir süre de olsa ailesinden ayrı kalmış, şairin; Zülfün beni bağlar ve çeker […]

Okumaya Devam Edin...;

DEĞİŞTİREBİLECEKLERİ TEK ŞEY VARDI!

YAZAR : Dr. Çetin DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com Ne yerlerini değiştirebiliyorlardı, ne yurtlarını… Ne evlerini, ne giysilerini… Onlar da biliyorlardı ki, durumlarıyla ilgili, değiştirebilecekleri tek şey vardı. “–Aşımız…” dediler, “–Biz yaparız!” “–Pişmiş aş vermeyin, malzemeleri verin, biz kendimiz yaparız, hiç olmazsa bu bizden olsun. Kendimizi yurdumuzda hissettiren bir şeyler olsun!” dedi Suriyeli sığınmacılar. İnsanlık tarihi böyle acı hicret örnekleriyle dolu. İnsanlar zulme […]

Okumaya Devam Edin...;

Yüksek Hasletlerin Tezâhür Sahnesi HİCRET

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Bütün canlılar kendilerini ve faaliyetlerini tehdit altında gördüklerinde; fırtınadan kaçan bir geminin durgun bir koya kapak atması misali, daha emin bir mekâna sığınırlar. Bu, şartlara göre geçici veya daimî ikāmet yeri; onların toparlanmaları, güçlenmeleri, hattâ zaferle, eski yerlerine tekrar dönmeleri için bir imkândır. Bu cümleden olarak, Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in İslâm takvimine […]

Okumaya Devam Edin...;

İSLÂM KARDEŞLİĞİ…

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Mekke müşriklerinin zulmü yüzünden ashâb, Kendi yurdunda neler çekti, perîşan, bîtâb… Kimi tazyîk edilirken kimi kırbaçlandı; Kimi mahvoldu cefâdan kimi çöl çöl yandı… Öldüler, etmediler şevket-i İslâm’ı fedâ, Bir çıkış, onlar için hicreti emretti Hudâ. Maldan, evden, vatanından edilen millet-i Hak, Annesinden, babasından, çocuğundan koparak; Etti hicret, o muhâcirlere gül saçtı çile, Vardılar ravza-i […]

Okumaya Devam Edin...;

BUGÜN HİCRET VAKTİ

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Her vakti ebed kılmaya gayret edelim, Hicrî senenin sırrına hürmet edelim, Cennet ki bizim, yatmayalım gurbette, Allâh’a ve Peygamber’e hicret edelim…   vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

Okumaya Devam Edin...;

HİCRET ZAMANI

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Belli ki dünyayı sarmış bir ateş… Gönülden gönüle hicret zamanı… Arayan bulur mu ensar gibi eş? Gönülden gönüle hicret zamanı… Her kul bu âlemde biraz muhâcir, Kazancın bol eyler akıllı tacir… Takvânın değeri, emsalsiz ecir; Gönülden gönüle hicret zamanı… Ömür kervanımız menzile yeter, Gençlik günlerimiz gözlerde tüter… Etmesin Mevlâ’mız bu hâlden beter; Gönülden gönüle […]

Okumaya Devam Edin...;

HİCRET DUYGULARI

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Masum dalgaların pembe şafakta, Islak kayalara vurması hicret… Mutluluğun duâ olup dudakta, Rûhumu her lâhza sarması hicret… Bülbülün gözüyle ufka bakarken, Kevser serinliği çöle akarken, Sıla, gurbet olup canım yakarken, Gül renkli kapıya varması hicret… Öz yurdunda nâçar kalınca Nebî, Hikmet-i Hudâ’dan alır talebi, Terk-i diyar için sormaz sebebi, Rota Medine’dir, kırması hicret… Mekke’den […]

Okumaya Devam Edin...;

HİCRETİN UMMÂNINDA

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com -Sayın Hadi ÖNAL Hocama- Biz göçebe millettik, şimdi göçü unuttuk, Tok karınla, aç gözle, artık açı unuttuk… Eyüp Sultan avlusu, beş vakit tıklım tıklım, Ensârı bilen var mı, takıldı kaldı aklım… O ensar ki, ikinin, hep birisini vermiş, Neyi var neyi yoksa muhâcirlere sermiş… Gemileri yakarken, Târık Ziyad gibiler, Kurtuba’nın alnına konan haçı unuttuk… […]

Okumaya Devam Edin...;

HAYAT BU İŞTE!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Ölüm sırâtını geçsek; «Hayat bu işte!» deriz, Tavafta terk ederek nefsi, Arş’a dek gideriz, Beyaz kefen bezi, ihrâm içinde göç ederiz, Bugün bu hicret için ten ve can tavâf ediyor!.. vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 4 5