HİCRETİN UMMÂNINDA

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

-Sayın Hadi ÖNAL Hocama-

Biz göçebe millettik, şimdi göçü unuttuk,
Tok karınla, aç gözle, artık açı unuttuk…

Eyüp Sultan avlusu, beş vakit tıklım tıklım,
Ensârı bilen var mı, takıldı kaldı aklım…

O ensar ki, ikinin, hep birisini vermiş,
Neyi var neyi yoksa muhâcirlere sermiş…

Gemileri yakarken, Târık Ziyad gibiler,
Kurtuba’nın alnına konan haçı unuttuk…

Peygamber’in hicreti, hani bir dersti bize?
Zordaki mü’minlere sırt dönmek tersti bize…

Hicretin limanında, Celil ensâr olalım,
Hicretin ummânında sonsuzluğa dalalım…

Biz göçebe millettik, artık göçü unuttuk,
Hiçliğin pençesinde, gerçek hiçi unuttuk…

21 Temmuz 2013