HAZRET-İ ALİ

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

Henüz çocuk yaşta ilklere girdi,
Velîler sultanı Hazret-i Ali.
Vahyin sofrasından hep nur devşirdi,
İslâm kahramanı Hazret-i Ali.

Gül Rasûl’ün ellerinde yoğruldu,
Yoğruldukça; ilim, irfanla doldu,
Âdil, zâhid, mütevâzı bir kuldu,
Fazîlet insanı Hazret-i Ali.

Kutlu hicret gecesinde, yatağa
Girdi, aldırmadan onca alçağa,
Uyudu ölümle kucak kucağa,
Allâh’ın arslanı Hazret-i Ali.

Bedir’de, Uhud’da o sancaktardı,
Savaşlarda en önde, hep o vardı,
Düşman saflarını cesurca yardı,
Küffârın düşmanı Hazret-i Ali.

Peygamber damadı, Hayber fatihi,
Konuşan Kur’ân’dı, yiğitler şâhı,
Dört halîfe döneminin fakîhi,
Bir hikmet ummanı Hazret-i Ali.

6 Kasım 2013