HİCRET DUYGULARI

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Masum dalgaların pembe şafakta,
Islak kayalara vurması hicret…
Mutluluğun duâ olup dudakta,
Rûhumu her lâhza sarması hicret…

Bülbülün gözüyle ufka bakarken,
Kevser serinliği çöle akarken,
Sıla, gurbet olup canım yakarken,
Gül renkli kapıya varması hicret…

Öz yurdunda nâçar kalınca Nebî,
Hikmet-i Hudâ’dan alır talebi,
Terk-i diyar için sormaz sebebi,
Rota Medine’dir, kırması hicret…

Mekke’den ilk adım, sahrâya doğru,
Mîrac kokusuyla uhrâya doğru,
Nübüvvet mührüyle tuğrâya doğru,
Aşkın otağını kurması hicret…

Yürek sıladadır, göz ufka bakar,
Mor dağların ardı cennetçe kokar,
Kızgın çöl yakmaz da bir firak yakar,
Alnı ak, başı dik durması hicret…

Sıddîk’ın gönlüne bin hicran düşer,
«Korkma!» hitabıyla ham duygu pişer,
Mukaddes yolculuk zirveden aşar,
Dostun hatırını sorması hicret…

Mağara göründü, şaştı yabancı,
Geceler boyunca çekildi sancı,
Kaybetmeden yürekteki inancı,
Nefsin direncini kırması hicret…

Mağaraya bakan şunu görecek;
İki ak güvercin ve bir örümcek,
Setr olan Rasûlle ilâhî gerçek,
Sırrın zerre zerre sürmesi hicret…

Ensar muhâcire can sigortası,
Ensârın vefâsı cennet rotası,
İlâhî nizamın doruk noktası,
El ele, kalp kalbe vermesi hicret…

Yüce Yaratan’ın yâridir yolcu,
Verdiği her sözün eridir yolcu,
Bin beş yüz senedir diridir yolcu,
Yoluna gülleri sermesi hicret…

Cânan fermanıyla alıp daveti,
Hicret limanında gör sükûneti,
Bezm-i Elest’teki kutlu hikmeti,
İdrak şuuruyla dermesi hicret…

Hicretle kurulur sabırda sebat,
Hicretle durulur çılgın kâinat,
Hicret aşk demektir; el, ayak, kanat,
Yüreği yay gibi germesi hicret…

Katılıp kervana kalmadan yaya,
Sonsuzluk rengini sıdk ile boya,
Benlikten sıyrılıp sarıl takvâya,
Dışımı içime dürmesi hicret…

Ateş İbrahim’de sönünce mutlu,
İsmail boynunu dönünce mutlu,
Pervâne aşk ile yanınca mutlu,
Kul olup huzûra girmesi hicret…

Varlığı dünyaya en büyük ihsan,
Seçilmiş, övülmüş en yüce insan,
Örümcek, güvercin hikmetli lisan,
Günbeyli, ol sırra ermesi hicret…