DÖNMEYE DEĞİL ÖLMEYE -2-

YAZAR : Ahmet ZİYLAN Geçen yazımızda, ailelerde yaşanan ayrılık ve boşanma sebeplerini yazacağımızı belirtmiştik. Aile yuvasını bozan en mühim sebeplerden biri: İSLÂMÎ YAŞANTI ve KÜLTÜR EKSİKLİĞİ, ÎMAN ZAYIFLIĞI Allah kadını kocasına, erkeği karısına emânet etmiş; “Emânetin kıymetini bilin, ihânet etmeyin!..” demiştir. Zulmeden, emânete ihânet etmiş sayılır. Emânete ihânet münafıklık alâmetlerinden biridir. Sadece karın veyahut kocan değil; malın, evlâtların, paran da […]

Continue reading »

BİR ÂLEMİ, KUL OL DA GÖR!..

YAZAR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Gönül, bir can cevherini; Su, od, toprak, yel ol da gör!.. İki ömrün hoş seyrini, Has petekte bal ol da gör!.. Dost’tan aldım hâl dilini; Gaybın bin bir ahvâlini!.. Kulun sonsuz ikbâlini, Aşk odunda gül ol da gör!.. Dayan, duy bu mârifeti; Alan Sen’sin emâneti!.. Hak’tan gelen hidâyeti, Halka açık el ol da gör!.. Tâ […]

Continue reading »

MUHTARLA HOCANIN MUHABBETİ

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Güzel camimize hoş geldin hocam, Kilimi, halısı sana emânet! Gözün gibi koru senden tek ricam, Dikeni, çalısı sana emânet! Gelmezse arayıp sorma malûmat, Bayramdan bayrama gelir cemaat, Herkesin gerçeği hayatla memat, Dirisi, ölüsü sana emânet! Köyümüz aydındır bileni çoktur, Yükseklerde dostu olanı çoktur, Beşine beş katıp kılanı çoktur, Cahili, velîsi sana emânet! Akşamdan akşama içenler […]

Continue reading »

İbretlik Bir Kıssa ve Alınacak HİSSE

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Anlatırlar… Kuş Kalesi denilen kasabada; şükreden zenginlerden, hayır sahibi, ilmi ile âmil ve bir mürşid-i kâmil olan îman ve irfan sahibi el-Hâc Faruk Şinâverdi Efendi nâmında bir zât yaşardı. Bu mübârek zât, bulunduğu kasabanın nurlu bir kandili gibiydi. Sahip olduğu malın, kendisine emânet olarak teslim edilmiş bulunduğunu fark etmiş ve bu emâneti hayra sarf etmeye memur […]

Continue reading »

MÜSLÜMANSAN MES’ULSÜN!

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com Mes’ûliyet, geniş ve insan varlığını ilgilendiren bir kavram. Tek başına yaşaması zor olan insan, ister istemez sorumluluk duygusuna sahip olmak zorundadır. Cenâb-ı Hakk’ın kodlamasına göre insan; toplumda bir yeri, bir duruşu olan varlıktır. Bir insan; farz-ı muhal, tek başına bir ormanda dahî yaşasa, onun da bir sorumluluğu vardır. Yaşadığı ormandaki diğer varlıklara karşı mes’ûliyeti vardır. […]

Continue reading »

BİZİM MES’ÛLİYETİMİZ

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com İnsan demek, mes’ûliyetler demek. Fakat; İnsanoğlu bu hususta iki grup. Bir tarafta hâkim şuur: –Sorumluluklar bize ait. –Biz koşmazsak, kimse koşmaz! –Bu bize düşer! –Elbette, hemen! –Yaşananlardan biz mes’ûlüz. –Neslin Kur’ân ile eğitiminden bilhassa mes’ûlüz. –Dünyanın gidişâtı da âhirette bize sorulacak. –Lebbeyk Allâh’ım! –Her emrine kurbânım yâ Rasûlâllah! Diğer tarafta ise şuursuzluk hâkim: […]

Continue reading »

MES’ÛLÜZ, HESABA ÇEKİLECEĞİZ!

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com Mes’uliyet / Sorumluluk, kişinin davranışlarından hesap verme yükümlülüğü altında olduğunu hissetmesi ve bu duyarlılıkla hareket etmesidir. Nezîh dînimiz İslâm’a göre insan, sorumlu bir varlıktır. Bir gün sorumlu olduğu bütün söz ve davranışlarından hesaba çekileceğini hiçbir zaman aklından çıkarmaz. Hakikatte yaratıldığı andan itibaren insanın omuzuna sorumluluk yüklenmiştir. Allah Teâlâ bu durumu şu âyet-i […]

Continue reading »

MES’ÛLÜZ…

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com Yaradan’ı tanı, Hakk’ı unutma; Allâh’ı unutan dilden mes’ûlüz… Helâl rızıktan ye, haramı yutma; Harama uzanan, elden mes’ûlüz… Hile katma asla yaptığın işe, Ölçüyü kaçırma, insanca yaşa! Çünkü hak edilen iş, gelir başa, Başımıza gelen hâlden mes’ûlüz… Nankör çatısının altında kalma! Hiç kimsenin asla âhını alma! Kin atına binip nefretle dolma; Fırtınaya dönen yelden mes’ûlüz… Sabır […]

Continue reading »

MÂNEVİYAT FARKI

YAZAR : Fatih GARCAN fatihgarcan@hotmail.com Akşam üzeriydi. İkindi serinliğinde yükü kamyona sarmış, kamyonu yol için hazırlamıştı. Uzunca bir yolculuk olacaktı bu. Hanımına seslendi: –Zeynep Hanım! Yemek hazır mı? –Hazır sayılır bey! –Biz Levent’le namaza gidiyoruz. Caminin hocası da emânet gönderecekti. Onu da alır geliriz. Namazdan sonra yemeği yer, yatsıyı kılar çıkarız. –Tamam. İnşâallah… *** Tuğrul Usta, yılların şoförüydü. Uzunca yıllar […]

Continue reading »

BİR ZİRVEDEN BİR BAŞKA ZİRVEYE

YAZAR : Sami GÖKSÜN Sevgili Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, bir hadîs-i şeriflerinde din kardeşliği dairesi içinde mesut bir hâlde yaşamamızı bizlere ferman etmektedir. Biz müslümanlar olarak bu nebevî fermanın kıymetini ve kadrini iyi bilmeliyiz. Hakikî kardeşlik duyguları ile yoğurulmalı ve bu noktada birbirimize elimizden geldiği kadar samimî yaklaşmalıyız. Birbirimize îsar duyguları içinde iyilik ve yardımda bulunmalıyız. Şayet bu güzelliği […]

Continue reading »
1 2 3 4 5