KIT‘ALAR

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Yüzleşir-Yüzsüzleşir

İnsan var, hatasına nâdim olur bir ömür…
İnsan var; ehl-i insaf, hatasıyla yüzleşir…
Haklıysa hakkını ver, haksız ise yüz verme
Haksıza yüz verirsen, gitgide yüzsüzleşir!..

Böyle Olmazdık

Güçsüzün yanında ol, güçlüyü kayırmadan…
Emânete sahip çık, düşmana duyurmadan!..
Bu hâle düşer miydik İslâm coğrafyasında?..
Yaşasaydık «DİN ile DÜNYA»yı ayırmadan!..

İstiyorlar

«Mukaddes» neyin varsa, taş atmak istiyorlar…
Uyutup dört cihetten kuşatmak istiyorlar…
Her kötülük, her günah câzibe merkezinde,
Âhiretsiz dünyada yaşatmak istiyorlar…

Kara Toprak Altında

Kim geldi, kimler geçti, durmak yok bu durakta.
Kimi şüphede kaldı, kimileri merakta!..
Cehlin kibir heykeli «sanatkâr»mış, bilmez ki;
Kara toprak altında usta da bir çırak ta…

20 Mayıs 2015