MUHTARLA HOCANIN MUHABBETİ

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Güzel camimize hoş geldin hocam,
Kilimi, halısı sana emânet!
Gözün gibi koru senden tek ricam,
Dikeni, çalısı sana emânet!

Gelmezse arayıp sorma malûmat,
Bayramdan bayrama gelir cemaat,
Herkesin gerçeği hayatla memat,
Dirisi, ölüsü sana emânet!

Köyümüz aydındır bileni çoktur,
Yükseklerde dostu olanı çoktur,
Beşine beş katıp kılanı çoktur,
Cahili, velîsi sana emânet!

Akşamdan akşama içenler vardır,
Piştide hileye kaçanlar vardır,
İskambil falı da açanlar vardır,
Kumarbaz, fallısı sana emânet!

Uyumlu olursan hatrın sayılır,
Köyde, kasabada nâmın duyulur,
Gençlerimiz sporcuya bayılır,
Akıllı, delisi sana emânet!

Cumalarda kısaltırsan vaazı,
Tüm cemaat senden olacak râzı,
Çalışmak istersen işte arazi,
Kıracı, sulusu sana emânet!

Cenâzede selâ, vakitte ezan,
Mevlidimiz olur, okursun bazan,
Düğünde duânı bekliyor kazan,
Yarımı, dolusu sana emânet!

Kul Hakkı’ya yeter bunca izahat,
Kör, sağır dilsizsen edersin rahat,
Kendinden gayrıya bulma kabahat,
Sabîsi, ulusu sana emânet!..

HOCANIN CEVABI

Gönlüm umut doldu daha girişte,
Gayet güzel buldum köyünü muhtar!
Yardımcı olursan hayırlı işte,
Alırsın sevaptan payını muhtar!

Ahâlî toplansın, gelsin tanışak,
İlimden, hikmetten, aşktan konuşak,
Derdimizi, devâmızı danışak,
Var sesle emmini, dayını muhtar!

Sakın sözlerimi atma yabana,
Adâletli, müşfik davran teb’ana,
«Her bir yönetici benzer çobana»
Çoban nasıl güder koyunu muhtar?!.

Köyün kahvesinde olmasın kumar,
Boş gezen adamdan kim fayda umar?
Susuz bahçe-bağlar hep olsun îmar,
Islah edek köyün çayını muhtar!

Salalım okusun oğullar, kızlar,
İlmin ışığıyla parlasın yüzler,
Yıkılsın cehâlet, açılsın gözler,
Birlikte bozalım oyunu muhtar!

Alın terimize girmesin haram,
Helâlden kazanıp edelim ikram,
Var olsun her canda sevgi, ihtiram,
Mevlâ’m dâim etsin sa‘yını muhtar!

Ahâlîyi hayırlarda yarıştır,
Kimseyi küsülü koyma barıştır,
İmkân ver her güzel işe karıştır,
Köyün bayanını, bayını muhtar!

Kul Hakkı bunları getirir dile,
Hiç kimse işinde yapmasın hile,
Bürünsün köyümüz lâleye, güle,
Seyreyle vuslatın toyunu muhtar!..