Mes’ûliyette Taayyün Meselesi
ATANMAK ve ADANMAK

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com4 Koca şehirde kimselerin duymadığı bir inilti. Açlıktan beli bükülmüş bir yaşlı kadın. Kim koşmalı imdadına? “Sizden emr-i bi’l-mâruf ve nehy-i ani’l-münker vazifesini yapacak, hayra çağıracak bir topluluk bulunsun.” (Âl-i İmrân, 104) emri var. Kimler bu vazifeyi yerine getirecek? Ölenlerin cenazesini kim kaldıracak? Mahalle çocuklarına kim camiyi sevdirecek? Kim imamlık yapacak? Kim ilim adamı olacak? […]

Continue reading »

SEN KİM HALÎFE OLMAK KİM, DON KİŞOT!

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Don Kişot’u bilirsiniz. XVI. asır İspanyol yazarı Cervantes’in, kendisini gerçekte olduğundan daha yüksek konumlarda gören, ağırlığını kaldıramayacağı lakap ve unvanlar alan, meselelerin özüyle ilgilenmeyip bir kısım şeklî benzerliklerle her şeyin olup biteceğini zanneden sığ kimselerle alay ettiği romanı. Adını, kendisini şövalye olarak gören ve hayalî düşmanlarla, yel değirmenleriyle savaşan maskara kahraman Don Kişot’tan […]

Continue reading »

BİZİM MES’ÛLİYETİMİZ

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com İnsan demek, mes’ûliyetler demek. Fakat; İnsanoğlu bu hususta iki grup. Bir tarafta hâkim şuur: –Sorumluluklar bize ait. –Biz koşmazsak, kimse koşmaz! –Bu bize düşer! –Elbette, hemen! –Yaşananlardan biz mes’ûlüz. –Neslin Kur’ân ile eğitiminden bilhassa mes’ûlüz. –Dünyanın gidişâtı da âhirette bize sorulacak. –Lebbeyk Allâh’ım! –Her emrine kurbânım yâ Rasûlâllah! Diğer tarafta ise şuursuzluk hâkim: […]

Continue reading »

DUYGU ve DAVRANIŞ EĞİTİMİNDE ORUÇ

YAZAR : Aynur TUTKUN aytutkun@gmail.com İstatistikler incelendiğinde suç oranlarında Ramazan’da % 50 azalma olduğu görülür. Şahsa ya da kamuya karşı suç işleyenler dahî bu özel zamanda kendilerini frenleyebiliyorlarsa, yine sıradan insanların bu oruç ikliminde kendilerini olmak istedikleri doğrultuda frenleyebilmeleri veya gayrete getirebilmeleri de oldukça mümkündür. Lâkin insanların kendi dünyalarında yaşadıkları değişimlerin istatistiklere yansımasıyla alâkalı bir veriden henüz haberimiz yoktur. Tabiî […]

Continue reading »

OSMANLI MEDRESELERİ

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com 17. ve 18. yüzyıldaki batı dünyasında meydana gelen bilim sahasındaki gelişme ve değişmelere mukabil Osmanlı ulemâsının ilgisi ne seviyedeydi? Aynı yıllarda Medrese; bilimde, sanatta ve eğitim hizmetleri noktasında ne durumdaydı? Acaba dünyadaki bu gelişmeler ne kadar takip ediliyordu? Eğitim sistemimizde bir eksiklik var mıydı? Medreseleri yürüyen hayata etkisi sınırlı bir kurum hâline dönüştüren sebepler nelerdi? […]

Continue reading »

TEHLİKELİ FAKAT ZARURÎ

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Psikoloji; konusu insan olan her ilim gibi, cazip. Fakat insanî ilimlerin ortak zaaflarına o da sahip. Bu zaaflardan başlıcası subjektiflik, yani indî kanaatlerin, aceleci yorumların bu sahada kendine kolayca zemin bulması. Başlangıçta insanî ilimlerin; bu zaaftan zamanla, ilmin gelişmesiyle kurtulacağı zannedilmiş. Fizik kanunları gibi neticelere ulaşılacağı umulmuş. Fakat hiç de öyle olmamış. Meselâ, İslâmî […]

Continue reading »

DAHA RAHATLIK VE MUTLULUK MU, NASIL?

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Sorumsuz bir kimseye soruldu: ‒Niye bu sorumsuzluk? ‒Benimkisi sorumsuzluk değil. ‒Nasıl değil? Ta kendisi! ‒Öyle görünüyor da, benim durumum farklı. ‒Anlayamadım. ‒Anlayamazsınız, çünkü hâlimi bilmiyorsunuz! ‒Eee? ‒Bu sebeple mazurum! ‒Nasıl olur, senin mes’ûliyet ve vazifene karşı ihmalkâr ve umursamaz oluşunun mazereti mi olur? ‒Olur elbette. Olması da gerekli zaten. ‒Nedenmiş o? ‒Çünkü kendimi […]

Continue reading »

NASIL VAR?

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com İki arkadaş lokantadan içeri girerken çekingen olanı tekrar sordu: –Ben bugün züğürdüm, senin paran var değil mi? –Merak etme, var dedim ya! Güzelce karınlarını doyurdular. Hesaba sıra gelince bir de baktılar ki mutfakta bulaşık yıkıyorlar. Beriki sitem doluydu: –Bana param var demiştin, bu ne? –Var olduğunu sen de gördün! –Tabiî, tabiî… 80 liralık […]

Continue reading »

Devlet ve Eğitim Anlayışıyla OSMANLI ÖRNEĞİ

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Devletlerin, dünya görüşleri ile eğitim anlayışları arasında kuvvetli bir irtibat vardır. Ekseriyetle eğitim, devlette hâkim olan dünya görüşünü benimseyen vatandaşlar yetiştirmeyi gaye edinir. Hattâ bazı devletlerde eğitim, tamamen ideolojik karakterlidir. Öyle ki; ilmin esas gayesi olması gereken hakikat arayışı bir yana bırakılmış, hakikate aykırı olsa bile ideolojiyi destekleyen bir öğretiyi telkin etmek esas alınmıştır. […]

Continue reading »
1 3 4 5