EĞİTİME DAİR

YAZAR : Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Yeni eğitim ve öğretim yılında, bazı şeylerin incelenmesi ve tetkik edilmesinde yarar var. Eğitim neler istiyor? Önce ona bir bakalım: Eğitim; ilme dayalı bilgi, birikim, teknoloji, emek, gayret, sabır, fedâkârlık, maddî-mânevî donanım istiyor. İlmî bilgi birikimi, eğitimde ilk ihtiyaç gibi görünür. Yanı sıra yirmi birinci asır çağdaş teknolojisine hâkim olma becerisi de eğitimde önemli […]

Continue reading »

TAHSİL KAPISINDA

İşaretler YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Geçtiğimiz yıl bir öğrenci yurdunda, çoğunluğu bizim gibi ailelerin çocukları olan üniversiteli kızlarımızla sohbete çağrılmıştım. Biraz sohbetten sonra; “Gençler biz yetişkinleri hep dinliyor, biraz da biz onları dinleyelim.” niyetiyle, soru ve fikirleri varsa söylemelerini istedim. Önce çekindiler, sonra yavaş yavaş açıldılar. Bir kızımız şöyle dedi: “Ben mimarlıkta okuyorum. Son sınıfa geldiğim hâlde hâlâ […]

Continue reading »

Geleceği İnşâ Vasıtası; EĞİTİM

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Dünyada, gelişme vetîresine bağlı olarak; nüfus artış hızı düşüyor, ortalama yaş sınırı yükseliyor ve buna bağlı olarak genç nüfusun nisbeti azalırken, yaşlı kesiminki artıyor. Dünya ölçeğinde güçlerini kaybetmek istemeyen veya güçlüler arasına girmek için yarışan ülkeler; kendileri için bir problem olarak karşılarına çıkan bu mevzuyu çözebilmek için, çeşitli tedbirler almak durumunda kalıyorlar. Tabiî bu […]

Continue reading »

ROBOT OLMA!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Bir araba, âniden keskin bir virajla karşı karşıya geldi. Şoför de âniden frene bastı. Fakat fren, arabayı durduracağı yerde süratini daha da artırdı. El frenine asıldı, bu defa hız, iki katına çıktı. Meğer arabaya tuhaf bir şeyler olmuştu. Bütün işleyiş ve kontrol sistemi değişmiş, bir acayip tehlikeye dönmüştü. O hızla viraja girdi. Sonrası, […]

Continue reading »

Altyapı Yok!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Nesillerin yetişmesi bahsinde eğitim değerlendirmeleri en çok şu noktada yoğunlaştı: ‒Altyapı yok! İlim ve irfan bahsinde aynı teşhis: ‒Altyapı yok! Liyâkat ve ehliyet bahsinde aynı vurgu: ‒Altyapı yok! Tecrübe ve ustalık bahsinde aynı tespit: ‒Altyapı yok! Şahsiyet ve karakter bahsinde de aynı şikâyet: ‒Altyapı yok! Büyük hedef ve gayeler bahsinde de aynı cümle: […]

Continue reading »

Rahmânî Bir Rüya

YAZAR : Mustafa EFE mustafa_efe@hotmail.com Âhiret mektebi olan bu dünyada îmânımıza yardımcı olan şu üç şeyin, bizim için en büyük ilâhî lütuflar olduğunu unutmamalıyız: 1. Rasûlullah Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-. 2. Kur’ân-ı Kerim. 3. Dünyadaki ilâhî azamet tecellîleri… Yani tefekkürümüze vesile olan her şey… Bu muazzam nimetlerin karşısında hamd ve şükür hâlinde yaşamamız zarûrîdir. Bu nimetlerden istifade edebilmek için, […]

Continue reading »

İPTAL YOK!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Biri itirazı bastı: –Olmaz! Bunu kabullenemem! Diğeri şaşkındı: –Öyle ama, netice değişmiyor. –Değişmeli. Öteki sesini yükseltti: –Şu problemler olmasa çok iyi, fakat. –İmtihan mecburî değil mi? –Ben yeteri kadar imtihandan geçtim vaktinde. Bir de şu acı problemler, olacak iş değil. –Problemden kaçabilecek bir ortam ve imkân var mı? –Olmuş, olmamış, ne gam? Ben […]

Continue reading »

ASIL ENGELLİ KİM?

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Her yıl, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında «Engelliler Haftası» vesilesiyle çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Fuar Merkezi’nde tertiplenen kitap fuarının teması, «Engelsiz Bir Dünya» idi. Belediyelerin de desteğiyle birçok engelli yazar, kitaplarını imzaladı. Halis KURALAY’ın «Kör Öyküler» kitabını okuma fırsatı buldum. Halis KURALAY, görme engelli bir eğitimci… Belki bilirsiniz ekseriyetle bir uzuv […]

Continue reading »

ÂH ANNECİĞİM!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Kulağı göze özendirdiler, gözü de kulağa. İkisi de beynin kapısını tıklattı. Kulak atıldı önce: ‒Ey beyin! Ben de görmek istiyorum. ‒Fakat sen işitmek içinsin. ‒Ne yani, hür bir uzuv olarak benim de görme faaliyetim olamaz mı? ‒Mümkün değil, üstelik doğru da değil. ‒Hayır, mümkün ve doğru! ‒Sonun hüsran olur ey kulak! İşitme değerini […]

Continue reading »

BU, O DEĞİL!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Genç ve kendince çok zeki bir delikanlı. Düşünce makinesini felsefe trafosuna bağlamış konuşuyordu: –Sınırsız sorgulamak istiyorum. Ârif bir dost, ikaz etti: –Tamam da, insan önce kendini bilmeli, iradesine sahip olmalı. Şeytanî yellere yaprak gibi kapılmış bir akılla sorgucu kesilmek, hikmete değil zillete talip olmaktır. Delikanlı, pişkin pişkin güldü: –Ben kendime sahibim. –O zaman […]

Continue reading »
1 2 3 4 5