KARDEŞİN KİMDİR?

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Kur’ân-ı Kerîm’in gündeminden hiç düşmez: •Yoksullar, muhtaçlar… •Garipler, kimsesizler, yetimler… •Yakınlar… •Yolda kalmışlar… •Mazlumlar, mahrumlar, mağdurlar… Döne döne onlardan bahseder ve onlara infâk etmeyi emreder Hazret-i Allah. Çünkü onlarla aramızda infâk edişimize bağlı olarak muhteşem bir kardeşlik tesis etmiştir. Maksat; topyekûn, güzel bir kardeşliğin yaşanarak Allâh’ın rızâsının kazanılması. Bu keyfiyet, rastgele bir keyfe göre değil […]

HEZÎMETTİ ZAFER OLDU!

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Ahmed Şemseddin Sivâsî Hazretleri, 1520’de Tokat’ta doğdu. Tahsilini Tokat’ta ikmâl ettikten sonra İstanbul’a gitti. Bir müddet müderrislik yaptı. Ardından Tokat’a dönerek Abdülmecid Şirvânî’ye intisâb etti. İcâzet aldıktan sonra; Sivas valisinin daveti üzerine Sivas’ın Merkez Camii’nde ve yanında açtığı tekkede uzun müddet irşad faaliyetlerinde bulundu. 76 yaşındayken Sultan III. Mehmed’in daveti üzerine Eğri Seferi’ne iştirak etti. Kendisine […]

İHTİYARLAR

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com Vazife yaptığım okul, bir köy ortaokuluydu. Okulumuzun karşısında köyün büyük camisi, okul ile cami arasında uzayıp giden yolun üzerinde de çeşmeler vardı. Cami ile okul arasındaki çeşme; cemaatin abdest alması, öğrencilerin kullanması içindi. Diğeri ise yüz metre ileride çay ocağının karşısındaydı. Çeşmeler harabe gibiydi, bakımsız hâlleri yüzlerinden okunuyordu. Yalnız caminin karşısındaki kesme taştan yapılmış büyük çeşmenin üzerinde, […]

İŞKODRA’DA 102 YIL SONRA… 13 HÂFIZ

Hamza CAN   Çağlar üstü nebevî mesaj: “Allah şu Kur’ân ile bazı kavimleri yükseltir. Bazılarını da alçaltır!” (Müslim, Müsâfirîn, 269) Ecdâdımız Osmanlı’nın 600 küsur senelik ihtişamlı bir ömre mazhar olmasının sebebi nedir? Bu suâle, hadîs-i şerîfin mânâsından hareketle iki mânevî sebep gösterilmektedir ki, ikisi de Kur’ân’a dair: •Osman Gazi’nin Kur’ân’a edebi… Misafir olduğu odada Mushaf-ı Şerîf’i görüp; «Ayak uzatamam!» diyerek […]

GURBET KUŞLARI

Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr İstanbul’un şirin bir tatil kasabası olan Şile’de yürüyüş yaparken; etrafı yabanî otlarla kaplanmış bahçenin içerisinde yıkık dökük, ahşap, iki katlı o eski evi gördüm. Bir şey beni içeri doğru çekti; kırık olan bahçe kapısından girip, eve doğru ilerledim. Ev; içinde kimsenin yaşayamayacağı kadar bakımsız görünüyordu, yine de; “–İçeride kimse var mı?” diye seslendim, kapıyı çalmak […]

NİYE BENİM SOSYAL MEDYADA TAKİPÇİM AZ!

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com Yurtdışında bulunan kardeşlerimize mânevî gelişim anlamında destek olmak amacıyla bayram öncesi mini bir program yaptık. Düsseldorf’tan başlayarak Lüksemburg, Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan’ı içine alıp kara yoluyla güzel ülkemiz Türkiye’ye gelme programıydı bu. Programın amacı ise; minibüsümüzde bulunan yurt dışında yetişmiş genç kardeşler ile birlikte, hem gezmek hem de Hoca Ahmed Yesevî ekolünce kısa hikâyeler […]

DOĞRUL EY YOLCU!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Her gönül tenceredir, dert dolu harman kaynar, Derdi Allâh olanın mutfağı, derman kaynar. Kim kedersizse aman, çöl gibidir ondaki can, «Hû!» çekip bağrı yanan kimsede umman kaynar! Gamsızın her şeyi çiğ, kalbi de boştur her dem Allah aşkıyla pişen sînede îman kaynar! Baksa mantıksız akıl, görmez akılsız mantık, Vah bu fânîde cehâlet küpü, uzman kaynar! Merhametten […]

MÜŞFİK OL!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Vicdan ol yetîme, cân ol öksüze, Ulaştır yamaçta kalanı düze, Yokluk çöllerinde kavrulan yüze, Varlığınla ılgıt ılgıt meltem ol! Dünya bir âlem ki, bîçâre dolu, Kimisinin ne çulu var, ne pulu, Şunun ayağı yok, şunun da kolu, Müşfik ol ey gönül, cömert âdem ol!..

GÖNÜL

Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com İlme sarıl, Hakk’a dayan, Her meclise girme gönül! İflâh olmaz şerre kayan, Şerre kanat germe gönül! Mü’minin vasfı merhamet, Mü’min mü’mine emânet, Allah içindir muhabbet; Kulda hata görme gönül! Zâlim sürer zevk ü sefâ, Mazlum çeker cevr ü cefâ, Böyle midir ahde vefâ? Dostu dosta yerme gönül! İncitme sen insanını! Heder etme zamanını! Kanatır bak vicdanını, Kul […]

DÖKÜLÜR ÖMRÜMÜN GÜZ YAPRAKLARI!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com Bahara erişip tam sevinmişken, Dökülür ömrümün güz yaprakları! Yârin gülşeninde yer edinmişken, Dökülür ömrümün güz yaprakları! Karanlık atınca girift düğümü, Bulutlar sarınca yüce dağımı, Fırtına vurunca gençlik bağımı; Dökülür ömrümün güz yaprakları! Sükûtî’nin bahtı gülmedi gitti, Ömür sermayesi çarçabuk bitti, Ümit, yeşermeden sînemde yitti; Dökülür ömrümün güz yaprakları!

1 3 4 5 6 7 248