RUBÂÎ

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com Her zerreye bak gözleri âhû diyerek, Dağlar eğilir rüzgâra yâ Hû diyerek, Leylâ’yı arar, kendini görmez Mecnun; Aşkın pınarından bir içim su diyerek… Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl

Continue reading »

BİR YER

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Öyle bir yerde ikāmet etsem; Ki ne ben kimseyi bilsem ne de bir kimse beni. Hürr ü mutlak yaşasam dünyâda, Görmeden, bilmeden ardımdan atıp söyleneni… Öyle bir yerde ikāmet etsem; Ki ne uymam gereken örf, ne erkân olsa… Yaşasam gāilesiz bir hâlde, Tavr-ı rindâneme ankā dahi hayrân olsa… Öyle bir yerde ikāmet etsem; Ki ne […]

Continue reading »

SEVMESİNİ BİLMELİYİZ

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Ümit ümit yıldız serip, Sevmesini bilmeliyiz… Aşkın dergâhına girip, Sevmesini bilmeliyiz… Sevgi en büyük hediye, Her canlı muhtaç sevgiye, Hakk’ın rızâsıdır diye, Sevmesini bilmeliyiz… Silelim kalplerden kini, Ekelim sevgi ekini, Ayırmadan ötekini, Sevmesini bilmeliyiz… Arı gibi çiçek çiçek, Dolaşınca dolsun petek, Yaradılıştaki gerçek, Sevmesini bilmeliyiz… Misali gülle bülbülden, Yapmacık değil gönülden, Hiç karşılık beklemeden, […]

Continue reading »

SEN’İ BİLEN SEN’İ SEVER…

ŞAİR : Edip Ali YAZGAN edipaliyazgan@hotmail.com Tanıtmak yüce muradın, Sen’i bilen Sen’i sever… Hem Rahmân hem Rahîm adın, Sen’i bilen Sen’i sever… Duyduğum bin türlü seste, Kelâmın en güzel beste. Rızık verdin her nefeste, Sen’i bilen Sen’i sever… Aldanmadan başka söze, Yönümü çevirdim öze. Sanatın konuşur göze, Sen’i bilen Sen’i sever… Mü’minleri kardeş kıldın, Birbirine sırdaş kıldın, Rahmetini güneş kıldın, […]

Continue reading »

SEVMESEN DE SÖVEMEZSİN!

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Gitme kardeş yanlış yöne, En son Hak din İslâmiyet… Bundan sonra başka dîne, Olur mu hiç teslîmiyet? Hakaretler hobi oldu, Saldırılar tabiî oldu, Sözde İslâmfobi oldu, Uyanınca câhiliyet… Şakıyan dillerde kılçık, Kurumuş göllere dal-çık! Nerde güneş, nerde balçık? Nerde kaldı «masumiyet?» İnsanlık hüsrana düştü, Yürekler hicrana düştü, Muzurluk şeytana düştü, Kalmayınca mahremiyet… Peygamberim öyle […]

Continue reading »

KİM HAKİKÎ DOST BİZE?

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Dosta sorsam; «Hakikî dost kim?» diye, «Yüce dostun beyanına bak!» derdi, «Her mârifet Rab’den kalbe hediye, Bilmek için kalbi eyle pak!» derdi. «Dost odur ki yedirilmez yedirir, Kullarını her hayra O erdirir, Mahlûkatı bize boyun eğdirir, O’nun hadsiz nimetleri çok!» derdi. «Bizim için dilemişse bir hayrı, Mânî olup durduracak yok gayrı, Dostlarını himayesi apayrı, […]

Continue reading »

KAN İLE GÖZYAŞI AKIP DURUYOR

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com Hâbil’le Kābil’in gününden beri, Kan ile gözyaşı akıp duruyor… Benliğin ateşi sarmış her yeri, Alevi, dünyayı yakıp duruyor… Gözümde ışığı gördü, kör etti. Yaşamayı bana zalim zor etti. Katletti yetmedi, yaktı, kor etti, Seyreden yüzüme bakıp duruyor… Şen olan yerleri ıssız bırakan, Elsiz, ayaksız ve yüzsüz bırakan, Garipleri yersiz-yurtsuz bırakan, Mazlumun kanını döküp duruyor… Kanlı […]

Continue reading »

YALVAR ALLÂH’A

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Yüce Dost’un huzûrunda diz çöküp, Aç da ellerini yalvar Allâh’a!.. Aczini bilerek boynunu büküp, Aç da ellerini yalvar Allâh’a!.. Duâ; ibâdetin, kulluğun özü, Kur’ân’ın âyeti, Hâlık’ın sözü, Mü’minin Mevlâ’ya yönelen yüzü, Aç da ellerini yalvar Allâh’a!.. Duâ, belâlara karşı bir liman, Günaha keffâret, kazâya kalkan, Kulu, el-Mucîb’e kanatlandıran… Aç da ellerini yalvar Allâh’a!.. Duâya Rahmân’a […]

Continue reading »

92. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Kınalı koçlar… Bıçağa boynunu uzatacak… Canlarını verecekler… Koyunlar yeni yavrular verecek. Yine sütler, yine etler. Hepsi insanlığa âmâde.. Kurban Bayramında kesilmeyince gerçek değişmiyor. Yine mezbahanın yolunu tutacaklar bir şekilde. Çünkü onların varlığı, insana âmâde kılınmış… Arz ve semâdaki herşey gibi… Kurban Bayramı, bir âyin / ibâdet hâlinde âyîne oluyor bu hakikate… Bıçaklara İsmail -aleyhisselâm- yerine boyun uzatan koçlar, […]

Continue reading »

YA MENFAATPERESTLİK YA DİĞERGÂMLIK

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi İnsan, bir terkip… İnsan, bir meçhul… İnsanda ham bir nefis var. Terbiye ve tezkiye bekleyen bir nefis. O nefsin; terbiye edilmemiş, arındırılmamış, ham husûsiyetleri şunlar: Nefsâniyet, enâniyet, hodgâmlık / bencillik / egoizm, acımasızlık, menfaatperestlik, fırsatçılık, kibir, haset… İnsan terkibinde bir de kalp var. İnanç, muhabbet ve temâyüllerin merkezi olan kalp de tasfiyeye muhtaç. Kalb-i […]

Continue reading »
1 243 244 245 246 247 263