ÇANAKKALE ŞAHDAMARI TARİHİN!

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de

Öyle dardayım ki, canım boğazda,
Gül olup açarken kanım boğazda,
Gün telâş içinde, gece niyazda;
Çanakkale Mehmetçik’in bağrıdır,
Çanakkale dirilişe çağrıdır…

Ezanlarda hüzün, bayrakta hicran,
Ah İsmail, bıçak sırtında devran,
«Kurban olsun!» demiş seni doğuran;
Çanakkale namus, şeref sözüdür,
Çanakkale milletimin özüdür…

Bu toprak sırrını açmaz ağyâra,
Sözünü, kokunu bırak rüzgâra,
Bir on beşlik türkü, yürekte yara;
Çanakkale tebessümü talihin,
Çanakkale şahdamarı tarihin…

Demirin soluğu ateşti, kordu,
Her kurşun bir umut, duâlar surdu,
Şehîdin alnından fışkıran nurdu;
Çanakkale destanların çiçeği,
Çanakkale sevgimizin gerçeği…

Anadolu’m ufuklara bakıyor,
Tuna yaslı, Nil perişan akıyor,
Bir rahmetin şimşekleri çakıyor;
Çanakkale kahramanlar otağı,
Çanakkale aşkın yeşil sancağı…

Düşmanlar gayyâya kadar alçaldı,
Bir vahşet yaşadık, kim «insan» kaldı?
Gözlerim o şanlı mâzîye daldı;
Çanakkale imtihanı îmânın,
Çanakkale son kalesi vicdanın…

Bîtap düştü, üç kıtanın aslanı,
Ne hazinmiş coğrafyamın talanı,
Pay peşinde gör çakalı, sırtlanı;
Çanakkale yalın kılıç cihattır,
Çanakkale; Medine, Şam, Bağdat’tır…

Dört bir yana saçtık nice adsızı,
Asırlar geçse de dinmez bu sızı,
Burada atıyor dâvâmın nabzı;
Çanakkale ebed-müddet devletim,
Çanakkale gülistanım, cennetim…