HAK KILICI

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Ufkumuzdan kayıp gitmiş yıldızlar,
Nerde arayayım? Kimden sorayım?
Gözlerim kan ağlar, yüreğim sızlar;
Umduğum menzile nasıl varayım?

Emsalsiz mâzîmiz, altın bir çağdı,
«Devlet ebed müddet» haşmetli dağdı,
Îmânımız tamdı, sönmez çerağdı;
Nifaklara karşı nasıl durayım?

İnleyen ney olmuş feryat, figanım,
Sînemde yangın var, tutuşmuş canım,
Millet zillet içre, dinmiyor kanım;
Kerbelâ kaderli baştankarayım…

Düşman, hâinlerle bir olmuş azar,
Vatan, onlar için bölünmüş pazar,
Ümidim, bir yiğit oyunu bozar;
Ben de o kavgada en ön sırayım.

Sorulur elbette bir gün hesabı,
Zulmünde boğulur zulmün kasabı.
Niyazkâr taşarsa sabrımın kabı;
Hak kılıcı olup, hesap göreyim…
Küfre unuttuğu dersi vereyim…