BAYRAM

Mehmed Âkif ERSOY Âfâk bütün hande, cihan başka cihandır; Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli zamandır! Heycâ-yı maîşetteki feryâd-ı mehîbin Dünyâda biraz dindiği an varsa bu andır. آفاق بوتون خنده، جهان باشقه جهاندر؛ بايرام نه قدر خوش، نه شطارتلى زماندر! هــيجــاى مـعيــشــتدەكى فـرياد مهــيبــك؛ دنيـاده براز دينـديگى آن وارسه بو آندر. âfak: Ufuklar, her taraf. hande: Gülüş, sevinç. şetâretli: Neşeli, […]

Okumaya Devam Edin...;

GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Gün gelir aşka düşen cân ile cânan buluşur, Ayrı kalmaz gün olur kul ile sultan buluşur. Bir Züleyhâ sataşır Yûsuf’a engel tanımaz, Kimse bilmez niye Yûsuf ile zindan buluşur. Bu cihan dilberinin hem-demi ağyâr biliriz, Niye bilmem o güzel yâr ile şeytan buluşur. Âşığın çektiği hasret sona ermez deme hiç, Olamaz sanma sakın […]

Okumaya Devam Edin...;

O GÜN NEDİR HİTÂBIMIZ?

ŞAİR : MECNÛN (İbrahim Hakkı UZUN) ibrahimhakki@gmail.com Hayat nasıl yaşanmalı? O gün nedir hicâbımız? Zikirle Hakk’ı anmalı, O gün nedir hitâbımız? Bebek doğar, gelince gün, Sevinme hiç alınca ün, Durur hayat, biter gücün; O gün nedir sevâbımız? Cihânı sanma yurt olur, Bu ten de fânidir ölür, Olursa kabrimiz çukur; O gün nedir cevâbımız? Gözün harama bakmasın! Gönülde şeytan akmasın! Dilin […]

Okumaya Devam Edin...;

«SÖZ MEYDANI»NA TERBÎ*

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) – (Yahya Kemal BEYATLI) Cihân O Dürr’e sadef oldu kün fekân olalı, Felek O Nûr’u tavâf etti âsumân olalı, Zamân O Gül gibi gül görmemiş zamân olalı, Gülün güzelliği dillerde dâstân olalı. Görünce gözler o ummânı, hiç bakar mı göle? Kerem saçan eli tutmuş gönül, bakar mı ele? Ne serve bakmadadır şimdi gözlerim ne […]

Okumaya Devam Edin...;

KUL SEVİNİR HAK SEVİNCE

ŞAİR : Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com Aklım der ki: Hakk’a sığın, Hak’tan gayrı her şey boştur. Tam eri ol hak dâvânın, Hizmet güzel, sen de koştur. Bilsin bunu bütün cihan, Ölüm-hayat bir imtihan, Nerededir, nedir bu can? «Can kafeste duran kuştur.» Derde düşen, derman arar, Dertsiz gönül, neye yarar? Aşkla gönle ver bir ayar, Hakk’a kulluk; güzel, hoştur. İyi, güzel, doğruyu […]

Okumaya Devam Edin...;

HİZMET EHLİ

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Ben değil, «biz» deyip omuz omuza, Sünnet’e, Kur’ân’a hizmet edelim! Nice hoyrat kışlar, gebedir yaza, Her güzel insana hizmet edelim… Mü’min ne tembeldir ne de serseri, Tebliğden bir lâhza hiç kalmaz geri, Fezâyı kuşatsın tekbir sesleri; Kāmete, ezana hizmet edelim… Cömertlerin açık olur alını, Yeşertelim gerçek hizmet dalını, Kimden esirgeriz, kimin malını; Aydınlık zamana […]

Okumaya Devam Edin...;

HAK VÂKÎ OLDUĞUNDA…

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com Dünyadan savuşuruz, Hak vâkî olduğunda… Allâh’a kavuşuruz, Hak vâkî olduğunda… İnsan; dünyayı tanır, ölmeyecekmiş sanır, Uykusundan uyanır, Hak vâkî olduğunda… Her gelen; bir gün göçer, üstünde çiçek açar, Gülün rengi de uçar, Hak vâkî olduğunda… Acı haber verilir, defterimiz dürülür, Can boğazda görülür, Hak vâkî olduğunda… Buz kesilir her yanın, yıkılır bu cihanın, Teslim alınır […]

Okumaya Devam Edin...;

TERCÜMÂN-I HAK

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Dest-i kudretle yazılmış hilyedir Kur’ân Sana!.. (Muallim Nâci) Cihâna emreder Rahîm: Rasûl’e ilticâ edin!..1 Bu şartladır muhabbetim; Habîb’e ittibâ edin!..2 O Gül’den öğrenin sözü, O Cân’a benzetin özü, O Nûr’a döndürün yüzü, Temiz ve pür ziyâ edin!..3 O Nûr’a etmeyin ezâ,4 Edepte etmeyin hatâ, Gürültü etmesin sadâ, Pür ihtiram nidâ edin!..5 Alın demiş, helâl […]

Okumaya Devam Edin...;

KULCA YAŞAT

ŞAİR : Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com Akşam olur, güneş batar, Ufku sarar kızıl bir tül. Mevsim döner, gelir bahar, Gönül ister bir gonca gül. Hayat, baştan sona ibret, Ne anlatır bize gurbet?.. Yaksın bizi, yaksın hasret; Ver Allâh’ım ver tahammül! İnsan yolcu, dünya bir han, Dâim kalmaz konaklayan, Kimseye yâr olmaz cihan; Ne gül kalır ne de bülbül… Rabbim bizi kulca […]

Okumaya Devam Edin...;

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -21-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) TERSE DÖNER… وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِۜ “Kime uzun ömür verirsek, Biz onun gelişmesini tersine çeviririz…” (Yâsîn, 68) Ömür uzar, terse döner tende her çark, Bu yolculuk haşre, gönül; «Hû!» deyip kalk: Çürür beden mülkü, cihan çünkü fânî; Ve men nüammirhü nünekkishü fi’l-halk.  

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 5