HAK VÂKÎ OLDUĞUNDA…

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

Dünyadan savuşuruz, Hak vâkî olduğunda…
Allâh’a kavuşuruz, Hak vâkî olduğunda…

İnsan; dünyayı tanır, ölmeyecekmiş sanır,
Uykusundan uyanır, Hak vâkî olduğunda…

Her gelen; bir gün göçer, üstünde çiçek açar,
Gülün rengi de uçar, Hak vâkî olduğunda…

Acı haber verilir, defterimiz dürülür,
Can boğazda görülür, Hak vâkî olduğunda…

Buz kesilir her yanın, yıkılır bu cihanın,
Teslim alınır canın, Hak vâkî olduğunda…

Bu sırra herkes ersin; Allah gecinden versin,
Bu dünyayı neylersin, Hak vâkî olduğunda…

Yâ Rabbî! Sen yandırma, günahlara bandırma!
Işığımı söndürme, Hak vâkî olduğunda…

Arslan Ahmet; inlersin, olanları dinlersin,
Gerçekleri anlarsın, Hak vâkî olduğunda…

24 Eylül 2017