KUL SEVİNİR HAK SEVİNCE

ŞAİR : Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com

Aklım der ki: Hakk’a sığın,
Hak’tan gayrı her şey boştur.
Tam eri ol hak dâvânın,
Hizmet güzel, sen de koştur.

Bilsin bunu bütün cihan,
Ölüm-hayat bir imtihan,
Nerededir, nedir bu can?
«Can kafeste duran kuştur.»

Derde düşen, derman arar,
Dertsiz gönül, neye yarar?
Aşkla gönle ver bir ayar,
Hakk’a kulluk; güzel, hoştur.

İyi, güzel, doğruyu bul,
Elif gibi tam doğru ol,
Olmak için güzel bir kul,
Zikir ile gönlü coştur.

İnsan o ki, âciz beşer,
Akıl desen, bazen şaşar,
Güçlü olan, dağlar aşar,
Ümitsize, düz yokuştur.

Gaye yoksa dünya züldür,
Gayen varsa hayat güldür,
Olmak için nefsi öldür,
Îman, gerçek var oluştur.

Hak en büyük, Hak en yüce,
O’nu zikret gündüz-gece,
Kul sevinir Hak sevince,
Aşk sevgide, dik duruştur.