HİZMET EHLİ

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Ben değil, «biz» deyip omuz omuza,
Sünnet’e, Kur’ân’a hizmet edelim!
Nice hoyrat kışlar, gebedir yaza,
Her güzel insana hizmet edelim…

Mü’min ne tembeldir ne de serseri,
Tebliğden bir lâhza hiç kalmaz geri,
Fezâyı kuşatsın tekbir sesleri;
Kāmete, ezana hizmet edelim…

Cömertlerin açık olur alını,
Yeşertelim gerçek hizmet dalını,
Kimden esirgeriz, kimin malını;
Aydınlık zamana hizmet edelim…

Kapımızı Allah için çalana,
Yardımcı olalım darda kalana,
Faydalı nebâta, muhtaç olana;
Zararsız hayvana hizmet edelim…

Mazlumun yaşları bir gün dinecek,
Ne verdiysek, fazlasıyla dönecek,
Zalimin ateşi elbet sönecek;
Yanan bir cihana hizmet edelim…

Kardeşe yakın ol, kalsa da ırak,
Rahatı, benliği bir yana bırak!
Karşılığı yalnız Hak’tan umarak;
Garip müslümana hizmet edelim…

Celil haykır kapı kapı gezerek,
Fedâkârlık eserleri dizerek,
Gurura gömülmüş nefsi ezerek;
Rahmet-i Rahmân’a hizmet edelim…