BAYRAM

Mehmed Âkif ERSOY

Âfâk bütün hande, cihan başka cihandır;
Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli zamandır!

Heycâ-yı maîşetteki feryâd-ı mehîbin
Dünyâda biraz dindiği an varsa bu andır.

آفاق بوتون خنده، جهان باشقه جهاندر؛
بايرام نه قدر خوش، نه شطارتلى زماندر!

هــيجــاى مـعيــشــتدەكى فـرياد مهــيبــك؛
دنيـاده براز دينـديگى آن وارسه بو آندر.
âfak: Ufuklar, her taraf.
hande: Gülüş, sevinç.
şetâretli: Neşeli, mutlu.
heycâ: Savaş, kavga, dövüş.
maîşet: Geçim.
mehîb: Korkutucu.

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün