O GÜN NEDİR HİTÂBIMIZ?

ŞAİR : MECNÛN (İbrahim Hakkı UZUN) ibrahimhakki@gmail.com

Hayat nasıl yaşanmalı?
O gün nedir hicâbımız?
Zikirle Hakk’ı anmalı,
O gün nedir hitâbımız?

Bebek doğar, gelince gün,
Sevinme hiç alınca ün,
Durur hayat, biter gücün;
O gün nedir sevâbımız?

Cihânı sanma yurt olur,
Bu ten de fânidir ölür,
Olursa kabrimiz çukur;
O gün nedir cevâbımız?

Gözün harama bakmasın!
Gönülde şeytan akmasın!
Dilin de cânı yakmasın!
O gün nedir kitâbımız?

Günahlarım verir keder,
Sevaplarımsa nerdeler?
Bugünlerim geçer gider,
O gün nedir hesâbımız?

Seven gönül, olur cömert;
Verince söz tutan da mert;
Gönül kırıp olunca sert;
O gün nedir ikâbımız?

Rasûl’e ittibâya koş!
O’nun muhabbetiyle coş!
Sonunda Hakk’a sen kavuş!
O gün nedir nikābımız?

vezni: mefâilün / mefâilün