GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Gün gelir aşka düşen cân ile cânan buluşur,
Ayrı kalmaz gün olur kul ile sultan buluşur.

Bir Züleyhâ sataşır Yûsuf’a engel tanımaz,
Kimse bilmez niye Yûsuf ile zindan buluşur.

Bu cihan dilberinin hem-demi ağyâr biliriz,
Niye bilmem o güzel yâr ile şeytan buluşur.

Âşığın çektiği hasret sona ermez deme hiç,
Olamaz sanma sakın derd ile derman buluşur.

Seferî gurbete düştüm diye gamlanma sakın,
Tükenir yol yine menzil ile kervan buluşur.

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)

14 Kasım 2017, Girne