KULCA YAŞAT

ŞAİR : Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com

Akşam olur, güneş batar,
Ufku sarar kızıl bir tül.
Mevsim döner, gelir bahar,
Gönül ister bir gonca gül.

Hayat, baştan sona ibret,
Ne anlatır bize gurbet?..
Yaksın bizi, yaksın hasret;
Ver Allâh’ım ver tahammül!

İnsan yolcu, dünya bir han,
Dâim kalmaz konaklayan,
Kimseye yâr olmaz cihan;
Ne gül kalır ne de bülbül…

Rabbim bizi kulca yaşat!
Darlık verme bolca yaşat!
Güzellik ver gülce yaşat!
Bize gerek tam tevekkül.

Gönlümüzü aşkla donat!
Rahmetinle sarıp kuşat!
Bitmesin bu mânevî tat!
Hayat böyle sabret gönül.

Usûl-erkân bilse akıl,
Olmak ister Hakk’a vâsıl,
Cemâlinle müşerref kıl!
Lutfun bize büyük ödül.