İNCİNMEDİ İNCİTMEDİ…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Câhilleri irfâna ulaştırdı O Gül, Kalpsizleri ihsâna alıştırdı O Gül, Bir lokmayı bin câna üleştirdi O Gül, İkramları yağmur gibi, ihsânı deniz; İncinmedi, incitmedi, Peygamberimiz!.. Tâ Arş’a çamur attı hakîkatsizler, İncittiler ashâbını, rikkatsizler, Öldürdüler evlâdını şefkatsizler, Bir şal atarak üstüne, affetti Aziz; İncinmedi, incitmedi, Peygamberimiz… «Evlâtları ölmüş O’nun, ebter!» dediler, «Heyhât O mu olmuş […]

Continue reading »

Son Yaprak Düşmeden…

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Emsal olsun bu âlemde her hâlin, Son yaprak toprağa düşmeden önce… Aynı olsun hitâbınla ahvâlin, Son yaprak toprağa düşmeden önce… Aslını unutma; toprak ile su, Mü’mine sürülür cinan kokusu… Münkire sürünür nîran korkusu… Son yaprak toprağa düşmeden önce… Ne geliş bizdendi, ne gidiş bizde… «Akıl» bir şey sanır kendini sözde… Nefs-i emmâreden nefsini çöz […]

Continue reading »

BASÎRET GÖZÜ!..

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi GÖZ, DOSTU GÖRÜRSE GÖZ… Göz küçücük bir et parçası… Birkaç damla yağ… Cenâb-ı Hak ona öyle bir husûsiyet vermiş ki; âlemi görüyor, tanıyor, fark ediyor. Allah; insanoğluna göz vermemiş olsaydı, görmek denilen şeyi tasavvur dahî edemezdik. Her ne kadar ilâhî azamet tecellîlerini ve nakışlarını idrâk edebilmemiz için Hakk’ın bu cihana ikram ettiği yüce kanunlarını […]

Continue reading »

SIRR-I MUHABBET

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Sevgi pınarı taşar, Sırr-ı muhabbet ile… Gönül deryalar aşar, Sırr-ı muhabbet ile… Nice yokuş düz olur, Nice ömür güz olur, Geceler gündüz olur… Sırr-ı muhabbet ile… Beşer mutlaka şaşar, Türlü yanlışa düşer, İnanan güzel yaşar; Sırr-ı muhabbet ile… Her günah isyan taşır, Azgın nefis, putlaşır Kul Rabbine ulaşır; Sırr-ı muhabbet ile… Gönlünü bir yak […]

Continue reading »

BENİM NEFSİM

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Benim âsî bir nefsim var, Başa belâ açar durur. İşi gücü ziyan, zarar, Tezkiyeden kaçar durur. Yılan gibi zehirlidir, Kötü huylarla kirlidir, Gururludur, kibirlidir, Rûha zehir saçar durur. Ne uçurur ne yüzdürür, Bin bir bahane düzdürür, Âvâre ve boş gezdirir, Gaflet ile göçer durur. Ne utanır ne uslanır, Dâim benliğe yaslanır, Büyüklerle kıyaslanır, Yükseklerde […]

Continue reading »

EMÂNET

ŞAİR : Yaşar TAŞKESEN Haydi, son kez toparlan sona doğru giderken, Zamanın kanadında gidiyoruz habire! Duyguların ateşi söndü sönecek derken, Farkına varamadan gireceğiz kabire! Gönül emânet bize, beden, mal, can emânet, Değer verdiklerimiz bulaşmamalı «şerr»e. Duâya âşık diller nasıl edecek lânet. Rûhu tertemiz kılıp saklamalı mahşere! Akla vahyin nûruyla çeki düzen vermeli. Nazar etmeli arza basîretle kaç kere. Sıkıntıya kedere, […]

Continue reading »

Aşkın Zaferi: O’NU ANLAMAK…

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Ashâbın Anladığı Gibi… Kulluğumuzun temeli: Anlamak… İdrâk etmek… İnsandan başka bütün varlıklar; gönüllü veya gönülsüz, Hakk’a itaat ve kulluk ile mükellef iken; insan, gönlüyle Hakk’a teslim olacak… Zorla değil arzusuyla… Cebren değil iradesiyle… Bunun için anlaması zarurî… Anlamaksızın sevemez, anlamaksızın coşamaz ve koşamaz. Anlar ise sever, koşar, yaşar, arar, bulur, kul olur. Bu […]

Continue reading »
1 2