SIRR-I MUHABBET

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Sevgi pınarı taşar,
Sırr-ı muhabbet ile…
Gönül deryalar aşar,
Sırr-ı muhabbet ile…

Nice yokuş düz olur,
Nice ömür güz olur,
Geceler gündüz olur…
Sırr-ı muhabbet ile…

Beşer mutlaka şaşar,
Türlü yanlışa düşer,
İnanan güzel yaşar;
Sırr-ı muhabbet ile…

Her günah isyan taşır,
Azgın nefis, putlaşır
Kul Rabbine ulaşır;
Sırr-ı muhabbet ile…

Gönlünü bir yak da gör!
Basîretle bak da gör!
Hakikati Hak’ta gör;
Sırr-ı muhabbet ile…

Ara Rasûl izini,
Rehber eyle sözünü,
Hıfzet Furkān özünü;
Sırr-ı muhabbet ile…

Mükâfat bil her ânı;
Değerlendir zamanı,
Tebliğ eyle îmânı,
Sırr-ı muhabbet ile…

Ümit kesme Niyazkâr,
Günahın örter Settâr.
Sen kul olup da yalvar;
Sırr-ı muhabbet ile…

15 Ağustos 2013