HAZRET-İ ÖMER -radıyallâhu anh-

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

Gül Nebî’den duâ almış bir mertti,
Cesaret güneşi Hazret-i Ömer.
Heybetli, sözünün eri, cömertti,
Asâlet güneşi Hazret-i Ömer.

Çıktığı o yolda müşrik neferdi,
Peygamber’i öldürmekti tek derdi,
Kur’ân ikliminde kalbi yeşerdi,
Hidâyet güneşi Hazret-i Ömer.

Gönülden tekbirler… Safâ’da bayram,
Bu bir fetihti, bu Hak’tan bir ikram,
Îmân edince güç kazandı İslâm,
Kerâmet güneşi Hazret-i Ömer.

Hicret için yola düştü kahraman,
Tavaf etti Kâbe’yi hiç korkmadan,
O zorba Kureyş’e okudu meydan,
Şecâat güneşi Hazret-i Ömer.

Harplerin gözü pek, mert mücâhidi,
Güçsüzlerin, mazlumların ümidi,
Zulmün kapısında vurdu kilidi,
Adâlet güneşi Hazret-i Ömer.

Neylesin şöhreti, parayı, malı,
Halîfe’yken, hırkası kırk yamalı,
Gariplerin, yaşlıların hamalı,
Sehâvet güneşi Hazret-i Ömer.

Yoktu bir sarayı yahut konağı,
Topraktı yastığı, kumdu yatağı,
Dînin muhafızı, cennet ışığı,
Kanaat güneşi Hazret-i Ömer.

Ferâsetti, basîretti şiârı,
Şeytanın korktuğu, kaçtığı biri,
Faruk’tu o, mü’minlerin emîri,
Hilâfet güneşi Hazret-i Ömer.

Hakikatten ibaretti her sözü
Habîb’in aşkıyla yanardı özü,
Hakk’ın, cihandaki eşsiz yıldızı,
Velâyet güneşi Hazret-i Ömer.

Nice beldeleri İslâm’a açtı,
Gönül ülkesine inciler saçtı,
Dostlarına, şehid olarak uçtu,
Şehâdet güneşi Hazret-i Ömer.