Gayeye Ulaştıran Vasıta; ÜMİT

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com İnsanın belirli istikamette yola çıkması için bir gayesi; kesintisiz bir gayretle gayesine ulaşmak için de şevk ve heyecanı olmalıdır. Bu sebeple, nice yolculuklar başlamadan bitmiş; bitmeyenler, sürdürülenler de menziline varamadan ya sonu meçhul sapaklarda yön değiştirip kaybolmuş veyahut da gücünü yitirip akîm kalmıştır. Ümit; hayat yolcuğunun, menziline vâsıl oluncaya kadar azimle sürdürülebilmesi için gerekli şevk ve […]

Continue reading »

Mahlûkatın En Şereflisi; İNSAN

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com İnsan; mevcûdat içinde Allah Teâlâ’nın yarattığı en şerefli, en kıymetli varlıktır. Öyle ki; nefha-i ilâhiyyeye mazhariyeti, tek başına onun ulviyetini göstermeye ve îzâha kâfîdir. Bu yaratılışın esrârı, Kur’ân-ı Kerim’de şöyle beyan buyurulur: “Rabbin meleklere; «Ben yeryüzünde bir halîfe var edeceğim.» demişti. Melekler; «Orada bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? Oysa biz, Sen’i överek yüceltiyor […]

Continue reading »

Fazîletlerin Timsâli; CÖMERTLİK

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Bir maksada mâtuf bütün faaliyetlerde aranan ortak nokta, verimliliktir. Verimli, bereketli olmayan bir faaliyet ya ıslah edilip beklenen neticeye göre uygun mecrâsına oturtulur veyahut da bu mümkün olmuyorsa durdurulur. İlmin de her sahadaki gayesi, en verimli ve faydalı teknikleri geliştirmektir. Bir çiftçi, bahçesinden ve tarlasından en iyi verimi almak için uğraşır, didinir; bunun için yeni yetiştirme […]

Continue reading »

İçtimâî Bünyenin Temel Direği: KİMLİK ŞUURU

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Muhteşem tarihî yapılar; muhteşem mimarların, o eserlerin her bir malzemesini ihtimamla seçip işleyerek, göz nûru yapım teknikleriyle inşâ etmelerinin semeresidir. Geçen yüzlerce, binlerce yıla rağmen solmayan, paha biçilmez mücevherlere nisbet edilebilecek göz kamaştıran parıltılar, bu ihtimamın işaretleridir. Her yapı asırları aşamaz; aşanların esrârı, bu sıra dışı fevkalâdelikte gizlidir. Her medeniyet; kendi hususiyetlerini yansıtacak, kendi vasıflarıyla donanmış, […]

Continue reading »