Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -38- KEMAL, YAKÎN ve DERİNLİK…

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM   (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.)   ÜNVANLAR NİÇİN ve NEREDE?   Ahmed Zerrûk Hazretleri; seyyidler ile alâkalı maddelerden sonra, yine protokol diyebileceğimiz, ulemâ ve meşâyıh hakkında kullanılan ünvanlara temas eden bir kaideye geçiyor.   Protokol veya teşrifat kaidelerine tarihte […]

Continue reading »

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -37- NÛRUN ALÂ NÛR

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM  Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.)   ZÂT ve SIFÂT İLE EHL-İ BEYT OLMAK… Ahmed Zerrûk Hazretleri, önceki kaidede, ehl-i beytin fazîleti üzerinde durmuştu. Diğer taraftan asıl fazîletin nesep ile değil, mâneviyat ile hâsıl olacağına dair de birçok hadîs-i şerif […]

Continue reading »

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -36- İNÂYET-İ RABBÂNİYYE

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.) TEFVİZİ SARSMADAN… Ahmed Zerrûk Hazretleri, 48’inci kaidede, hulâsa olarak;  “Nasslarda gerek ulûhiyet ile gerek nübüvvet ile alâkalı akāid mevzularında; muhâl (imkânsız) olanı reddettikten sonra, müşkil olan hususları tefviz (Allâh’a havâle) etmek sûfîlerin yoludur.” […]

Continue reading »

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -35- İLK BAKIŞTA DOĞAN MÂNÂ

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk v. 899/1494 Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.)   CÜMLELERİN MASUMİYETİ   Müellifimiz ibarelerde karşılaşabilen müşkilâtlı sözler mevzuunda mühim bir kaide ile devam ediyor:    Ellinci Kaide:   “Bir söze ârız olan, işkâl ve benzeri problemler için iki ihtimal söz […]

Continue reading »

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -34- TE’VİLLİK SÖZLER

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.)   HAKK’IN İMTİHANI   Müellifimiz müteşâbih ifadeler ve te’vil mevzuunda mühim bir kaide bildiriyor:    Kırk Dokuzuncu Kaide:   “Şer‘î nasslarda vehim uyandıran, müşkil ve müphem ibarelerin bulunması; akılların, zihinlerin ve akitlerin […]

Continue reading »

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -33- KULLUĞUN TEMELİ: AKĀİD

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.)   TEMEL DOĞRU ATILMALI   Müellifimiz mezhep mevzuunda mühim hatırlatmalarına devam ediyor.    Kırk Sekizinci Kaide:   “Fer‘i iltizam eden herkesin aslı tahkik etmesi lâzım gelir. Eğer o fer‘, asıldan ayrılmaz ise.”   Asıl […]

Continue reading »

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -29- TEKRARI GELMEZ ASÂLET

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.)   NEBEVÎ MÜJDELERDEKİ FARK   Müellifimiz önceki kaidede, Rasûlullah Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in tezkiye ettiği ilk üç nesle ittibâ etmemiz gerektiğini bildirmişti.    Peygamber Efendimiz’in, ümmetinden bir tâifenin, bir grubun kıyâmete […]

Continue reading »

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -22- ŞERÎAT ve HAKİKAT

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.)   FAKÎH, AKĀİD ÂLİMİ ve SÛFÎ   Müellifimiz; fıkıh, tasavvuf ve akāid ilimlerinin arasında ortak olan ve farklılaşan yönlere işaret etmeye devam ediyor.    Otuz İkinci Kaide:   “Bir şeyin maddesi, (onu var […]

Continue reading »

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -16- İMTİHANLI YOLLAR

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.) NEYİN SAHTESİ OLUR? Yirmi Beşinci Kaide: “Varlık âlemine gelen bir hakikat yoktur ki; •Onun benzeri olduğu iddiasıyla karşına çıkanlar oluşmasın. •Onun hakikatine dâhil olmayan şeyleri ona katmaya çalışanlar olmasın. •Ve onu yalanlayanların varlığı […]

Continue reading »

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -14- BU İLİM ANCAK YAŞADIKÇA…

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.) MÜHİM SIRALAMA Bilgi öğrenme ile onu tatbik etmenin irtibatına dair kaidelerimiz devam ediyor: Yirmi İkinci Kaide: “Bir şeyle amel etmenin sahih (geçerli) olabilmesi için, onun hükmünü ve ne vecihten (hangi yönden, hangi illetle) […]

Continue reading »
1 2