Bana Hep Hasret Düştü

Dr. Abdullah Hikmet ATAN Tarihî eserlerimiz, bizi geçmişimizle buluşturan en mühim malzemelerdir. Cami, tekke, medrese, kervansaray gibi günümüze ulaşabilmiş devasa eserlerin yanı sıra, kadim bir hüsn-i hat levhası, bir elyazması risale, rahleler, tombaklar ve daha niceleri geçmişle aramızda birer köprü vazifesi görürler. Bir bakıma bütün bunlar, bizim tarihe dair hâfızalarımızdır. Bu hâfızamız, bizi biz yapan, ne olduğumuza yönelik değerlerin yer […]

Continue reading »

«Yüzakı Üzerine»

Yüzakı, Türk edebiyatına verdiği coşkulu sesin yankılarını almaya devam ediyor. Türk Dil Kurumunun 1951’den beri neşrettiği hakem¬li bir dergi olan Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisinin 665’inci sayısında (Mayıs 2007, c: XCIII, s: 463-470) «Yüzakı Üzerine» başlıklı bir tanıtım yazısı yer aldı. Uzman Mesut ÇETİNTAŞ imzalı yazıda, dergimi¬zin Mart 2007 tarihli 25’inci sayısı, özellikle şiirleri açı¬sından takdire şayan bir vukufiyetle […]

Continue reading »

Irmaklar Sonsuza Akar

Mülâkatlar, muhatabını ve eserlerini iyice tanımış, ko¬nuya hâkim bir röportajcı ta¬rafından ustaca yönetilir ve er-babıyla yapılırsa, çok özlü, açık ve eşsiz bir bilgi kaynağıdır. Eserlerinde kendini bir tül ardından ifade eden yazar, sanatkâr, edebiyatçı, akademisyen gibi şahsiyetler, hasbıhâllerde bu defa açık, dolaysız, net bir şekilde kendilerini ifade ederler. Bu da müteces¬sis ve vuzuh arayan okur için bulunmaz fırsattır. Dergimizde de […]

Continue reading »

Kalabalık İçinde Kaybolan…

H. Kübra ERGİN Hemen hepimiz zaman zaman çocuklarımızın okul ihtiyaçları veya kendi ihtiyaçlarımız için kırtasiyelere gidiyoruz. Kendimiz gitmesek bile çocuklarımızın, torunlarımızın eşyalarından biliriz; kırtasiye malzemelerinin ne kadar zengin bir çeşide sahip olduğunu, rengârenk, çeşit çeşit, boy boy ürünlere her geçen gün yenilerinin eklendiğini… Çizgi roman kahramanlarının resimleriyle süslü defter kapları, renkli, kokulu, değişik şekilli silgiler, püsküllü-ışıklı, çok fonksiyonlu kalemler, her […]

Continue reading »

Gıdalardaki Katkı Maddeleri 13

Prof. Dr. Hasan DOĞRUYOL Katkı maddelerinin büyük bir bölümü maalesef insan sağlığı için zararlı maddelerdir. Bu zarar, çoğu kere alınan maddenin miktarına bağlıdır. Bazı özel durumlarda ise çok küçük miktarlarda olsa bile maddenin ortamda bulunması zararlı olabilmektedir. Geçen yazılarımızda bir kısmından bahsettiğimiz zararlı etkileri anlatmaya devam edelim. KANSER RİSKİNDE ARTMA FDA (ABD Gıda ve İlâç İdaresi) 1994 yılında gen mühendisliği […]

Continue reading »

Türkçenin Uğradığı Yıkımlar

Burhan Cahit ÖZDEMİR «Dil»e verilen önem, en başta, insanın; «nâtık» yani düşünüp ifade eden tek canlı oluşundan kaynaklanır. «Dil her türlü zihnî ve rûhî tezahürlerin kelimeler hâlinde billûrlaşmasıdır. Dil, ilmin ve kültürün de temelini teşkil eder. İnsanın bilgi, kültür ve düşünme kabiliyetinin hududu, bildiği kelimelerin miktarı ile çizilmiştir.(…) Kültür ve medeniyet tarihi incelendiği zaman görülür ki, bütün büyük medeniyetler, bütün […]

Continue reading »

Kadınlar Ne İster?

Aynur TUTKUN Uzun bir nişanlılık döneminden sonra, nişanlıların birbirini daha iyi tanıyıp anlaştıkları da düşünülerek düğün hazırlıklarına başlanır. Beyaz eşyalar, mobilyalar, halılar, perdeler, nevresim takımları, yastıklar, yorganlar, danteller, tencere, çatal-kaşık-bıçak, yemek takımları derken yeni bir ev kurulur onca koşturmaca içerisinde. Ve sonra davetlilerin de katılımıyla tatlı bir telâşla düğün programı icra edilir. Yaz aylarıyla birlikte sokaklarda gelin arabalarını sıklıkla görmeye […]

Continue reading »

Kaybolan Gerdanlık

Handenur YÜKSEL Hazret-i Âişe -radıyallâhu anhâ- 613’te Mekke’de doğdu. İlk halîfe Hazret-i Ebûbekir’in kızıdır, çok küçük yaşta Peygamberimiz Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ile evlendi. Uhud Gazası’nda sırtında su taşıdı, yaralılara baktı. Hazret-i Peygamber’in vefatıyla birlikte on sekiz yaşında dul kaldı. Peygamber eşlerinin başkalarıyla evlenmelerini yasaklayan Kur’ân hükmüne uyarak evlenmedi. Hazret-i Âişe, geceleri namaz kılar, günlerinin çoğunu oruçla geçirirdi. Cömertti, […]

Continue reading »

Valide Turhan Sultan Sebil Kitâbesi

Can ALPGÜVENÇ Yıl 1639. On iki yaşındaki Slâv asıllı küçük bir kız, Rusya içlerine akınlarda bulunan Kırımlı Tatar akıncılarının eline geçti, esir tüccarları tarafından İstanbul’a getirilerek satıldı. Onu on dört yaşındayken tüccardan satın alan Kör Hüseyin Paşa; Osmanlı sarayına, Kösem Sultan’a hediye etti. Valide Sultan da bir müddet sonra kızı, oğlu Sultan İbrahim’e odalık olarak sundu. On beşini henüz bitirmediği […]

Continue reading »

HZ.OSMAN DÖNEMİ – 2 (644-656)

Ahmet MERAL FETİHLER VE SİYASÎ OLAYLAR: Hazret-i Osman’ın halîfelik vazifesine başladığı Kasım 644’te ilk işi, yeni fethedilen ülkelerde meydana gelen karışıklıklar ve tehlikeli isyanları bastırmak olmuştu. Bu dönemde İslâm devleti, bir yandan Bizans’ın kaybettiği toprakları yeniden ele geçirme girişimleri açısından tedbirli ve duyarlı bir tutum geliştirmiş, öte yandan da doğuda ve Kuzey Afrika’daki İslâm fetihlerinin hızla devam ettirilmesi yolunu izlemişti. […]

Continue reading »
1 889 890 891 892 893 958