Yazık Değil mi?

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) İsrafın pençesinde bu mudur çağın ilmi? Çöplüklere dökülen ömre yazık değil mi? Vay ki neler çarçur edildi gitti, Sancılı cüzdâna yazık değil mi? İsrafın ağzında hazîne bitti, Damlasız ummâna yazık değil mi? Her şeyi çılgınca tüketti israf, Azdı tükettikçe çoğaldı masraf, N’etmeli, markette tutuştu raf raf Cepteki dükkâna yazık değil mi? Arttı bugün lükse koşan ayaklar, […]

Continue reading »

Nerdesin?

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Nerdesin evlât? Merak ettim seni, Kaybolup gittin, ne âlemlerdesin? Öyle kayboldun ki sildin gölgeni, Hangi boylam, hangi enlemlerdesin? Fır döner dünyan sabahtan akşama, Bohça olmuş sanki zihnin, kırk yama! Söylüyorsun bir takım sözler ama Anlamam ben, hangi söylemlerdesin? Kim, nasıl, nîçin, ne yapmış belledin, Banda aldın, ezberinden söyledin, Hangi ekrandan ne gayyâ izledin? Kimde gönlün, hangi […]

Continue reading »

YEDİ GÜVERCİNLER

Yusuf DURSUN Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nin Kocatepe Karakolunda 04.06.2007 tarihinde şehit edilen 7 askerimize rahmet dileklerimle Pülümür dağında yer havadaydı, Yedi güvercinler bir yuvadaydı, Dost yüzlü hainler hep ovadaydı. Ben de bir güvercin oluyorum oy; Bekle beni düşman, geliyorum oy! Vatanın bağrında bir fidandılar, bayrağın ateşiyle yandılar, Ölümü okşayan birer candılar. Kendimi askerde buluyorum oy; Bekle beni düşman, geliyorum oy! İkiz […]

Continue reading »

Gazel

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) Bâd-ı sabâ, âşığın ahvâlini cânâna ilet! Derde düşen çâresizin derdini Lokmân’a ilet! Sırtına giymiş de fenâ cübbesi Leylâ diyerek, Çöllere düşmüş şu garip katreyi ummâna ilet! Nefs atı dizgin tanımaz dilleri yoldan çıkarır, Kesrete bel bağlamadan bir yüce dîvâna ilet! Hükmüne canlar veririz bendesiyiz emre hazır, Böylece arzûmuzu git sâhib-i fermâna ilet! Yollar uzun, gün kısa; […]

Continue reading »

GÖÇ

Servet YÜKSEL Köyümüzün bacaları tütmüyor, Her köşede göçün nabzı vurmakta. Şafak atmış, horozları ötmüyor, Bir sessizlik yankılanıp durmakta… Artık çeşmelerden hüzün akıyor, Ağaçlar kurumuş, yollar pas tutmuş. Yetim kalan evler, yürek yakıyor, Bilseniz gidenler neler unutmuş!.. Kırık camlar, yağmalanmış kovanlar, Damla damla gözlerime doluyor. Eşyadaki garipliği kim anlar? Düşündükçe insan bir hoş oluyor. Kapılardan ses yok, her yanım duvar. Burda […]

Continue reading »

Uyan Dikran!..

Sadettin KAPLAN Sırtımdan hançerleyip: «İmdat!» diye bağırdın; Kördün, tüm vicdanların seslerine sağırdın… Aslında sen değildin Taşnak, Hınçak, Asala. Soykırımmış… Sen bile inandın bu masala… Bu ne soymuş ki Serop, bitmedi kıra-kıra; Serpildi ayrık gibi dünya denen bozkıra?.. Bu yurtta, tek bedende bir can gibi yaşardık; Aynı mizaha güldük, aynı gözde yaşardık… Yalanlar yasa ile «gerçek» olur mu Aram? Tepe iken […]

Continue reading »

Gelincik Çiçeği

Olcay YAZICI Hey gelincik çiçeği! Söyle bize gerçeği; Neden bulandın kana? Hâşim mi baktı sana? Yüzünde kara çizik, Rûhun mahzun ve ezik… Kalp sızıların dinsin, Niye hep tedirginsin? Çekinme, ortaya çık! Öpsün seni damatçık!.. Sevgilinin bakışı, Yaza çevirir kışı. Kırların zarif kızı, Entarin kan kırmızı… Kuş uçsa ürperirsin, Kalbe ümit verirsin. Doğum-ölüm yasası: Hayatın hülâsası… Narin, nazlı kelebek, Ömrü umursamaz […]

Continue reading »

Merhum Es’ad Erbilî -kuddise sirruh- Hazretleri’nin bir gazeline tahmîsimdir. Sen’in Aşkında Mecnûnum

Nuri BAŞ Usandım nefs elinden ah! Günahtan başka zârım yok. İbâdetten feyizlenmiş gecem yok, hem nehârım yok. Dilim suskun, medet yâ Rab! Gönül bir kış, bahârım yok. Sen’in aşkında mecnûnum, velîkin iştihârım yok. Demâdem dâğ-ı hasretle figandan başka kârım yok. Bütün pâyem kulun olmak; tamâmen pâyesiz geldim. Bütün gāyem; Sen’in sevgin; bu yüzden gāyesiz geldim. O gün sâyende hıfz olmak […]

Continue reading »

Kıt’a

MÜRİD (Mustafa TAHRALI) Sorsam a gönül derdine dermân erişir mi? Firkat-zedesin vuslata fermân erişir mi? Bin âh ile yanmış görünen sînene bir gün Hünkâr dediğin, yâr dediğin cân erişir mi?   Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

Continue reading »

Gül Biçerim

Melda ÖZATA «Har mı eker» ansızın «gül biçerim» bir çeşit, Orda şiir söylenir, dil biçerim, bir çeşit. Gönlüme has yolların muştusudur, düşlerim, Onlara ben bir güzel mil biçerim, bir çeşit. Derbederim gönlümün yok tutacak bir yeri, Kalbime bir al mı al şal biçerim, bir çeşit. Hep üşüyüp mihnetin katlanırım, kahrına, Her ateşin başkadır, kül seçerim, bir çeşit. Her yakamoz kalbimin […]

Continue reading »
1 890 891 892 893 894 958