AKAR GÖNÜL GÖNÜLE

Ahmet ARSLAN Sevgiyle dolu özüm, Akar gönül gönüle Özümü gören gözüm, Akar gönül gönüle… Hakk’a doğru dönen yüz, Güzelliği gören göz, Tatlı dilden düşen söz, Akar gönül gönüle… Kur’ân’ın güzel sesi, Kalpten kaldırır sisi, Muhammed’in nefesi, Akar gönül gönüle… Yüreğimde sancılar, Gelip geçer yolcular, Sedefinden inciler, Akar gönül gönüle… Hoş tuttu aşkı saygı, Değerlendirdi duygu. Dost âleminden sevgi, Akar gönül […]

Continue reading »

28. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Bugün şu şirin mavi gezegenimizde, onu kıpkızıl etmeye başlayan ve telâfisi mümkün olmayan o kadar arızalardan bahsediliyor ki… Bunlar, bir bakıma dünyayı; ölçüsüz, şuursuz, fütursuz ve bazen de vicdansız kullanışın kötü neticeleri… Maalesef insan kendi dengesini yitirdiği zaman dünyanın da dengesini alt üst ediyor. Sonra bunun ceremesini de çok ibretli bir şekilde yine kendi çekiyor. Bu ibretlerin kimi […]

Continue reading »

Patlama Kültürü

H.KÜBRA ERGİN Her medeniyetin bir kâinat tasavvuru vardır ve bu tasavvur ekseriyetle o medeniyetin insan hakkındaki görüş, kanaat veya inancıyla irtibatlıdır. Kâinata «gayelilik» prensibi açısından bakan bir kültür, her varlığın gayeye uygun olarak şekillendirildiği ve düzenlendiğini benimsemekte güçlük çekmez. Bu sebeple öncelikle varlıktaki düzen ve hikmete dikkat eder; yaratılan her şeydeki sanatı ve ahengi görür; her nimeti rahmet ve cömertlik […]

Continue reading »

Farklı Boyutlarıyla İsraf

ASIM UÇAROK İsraf, en temel mânâsıyla yazık etmek demektir. Eşya, para, zaman, emek, insan… Değer taşıyan müşahhas-mücerret her şeyde israf söz konusu olabilir. Bu değerli şeylerin, insaf ehline: «Yazık oldu!» dedirtecek şekilde sarfına israf diyebiliriz. Diğer yandan israf, aşırılık sergilemek, mûtedil olmamak demektir. Meselâ kirlenmiş bir eşya bir kere sudan geçirmekle zaruret hâlinde yetecek şekilde temizleniyor; üç kez yıkamakla mükemmel […]

Continue reading »

Testi Kırılmadan Önce…

YAZAR : M. Ali EŞMELİ Meşhurdur: Nasrettin Hoca, suya gönderdiği çocuğun eline testiyi vermiş ve; “–Testiyi kırmadan getir.” diyerek bir de tokat patlatmış. Yanındakiler hocaya söylenmişler: “–Hocam, çocukcağız testiyi kırmadı ki, tokat atıyorsun! Bu yaptığın doğru bir iş değil!” Hoca istifini bozmadan cevap vermiş: “–Doğru söylüyorsunuz; ancak testiyi kırdıktan sonra tokat atmanın ne faydası olur?” Burada tokat, tasvip edilecek bir […]

Continue reading »

Dünya Nereye

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI Bugün dünyada derece derece artan sıcaklıkla birlikte yeryüzünde hayatiyetin ömrü hakkındaki tahminler de derece derece kısalıyor. Bundan sonra neler yapılacağı bir başka konu. Fakat gelinen noktanın sebeplerine baktığımızda, dünyanın havasını bozan, suyunu kirleten, toprağını çölleştiren, ateşini yükselten hususların, tamamen batı medeniyetinin yan etkilerinden ibaret olduğunu görüyoruz. Bunlar: Şuursuzca tüketim, her ne pahasına olursa olsun kalkınma, fütursuz fen […]

Continue reading »

Deve mi Domuz mu? (Manzum Tarihi Tiyatro)

HARUN ÖĞMÜŞ (Endülüs’te Emevî Hilâfeti çökmüş, her il müstakil bir devlet hâline gelmiştir. Hâdise, 466/1074-488/1095 yılları arasında İşbîliye’de (Sevilla) geçmektedir.) BİRİNCİ SAHNE Şahıslar: MÛTEMİD: Âlim ve sanatkârları seven şair ruhlu cömert bir emir. İşbîliye emiri İBN-İ AMMAR: Ebûbekir İbn-i Ammar. İyi bir diplomat, güçlü bir şair. Mûtemid’in başveziri. İBN-İ ZEYDUN: Ebûbekir İbn-i Zeydun. Mûtemid’in ikinci veziri. Meşhur Endülüs şairi Ebu’l-Velid […]

Continue reading »

Milli Birlik ve Din

EMİN IŞIK Din îmandan, îman candan, can vicdandan ayrı değil. Vatan tarihten, tarih sanattan, sanat dilden, dil milletten ayrı değil. Millet; dilin, dinin, sanatın, vatan ve iklimin, tarih ve kaderin hep birlikte yoğurup, meydana getirdiği kültürel varlığın adıdır. Aynı inanç ve değerlerin meydana getirdiği insan kitlesidir. Âdem topraktan yaratıldı. Onun soyundan geldik. Biz de topraktan yaratıldık. Hem bedenimizi teşkil eden […]

Continue reading »

Kamus ve Namus Meselesi

DURSUN GÜRLEK Gazetecisinden bakanına, din görevlisinden sokaktaki vatandaşına, milletvekilinden öğretmenine kadar geniş bir kesim -ne yazık ki- Türkçeyi güzel kullanamıyorlar. Konuşurken kulak zevkimizi dumûra uğratıyorlar. Sadece bununla kalmayıp cehaletlerini de açığa vuruyorlar. Meselâ kültür dünyamızla ilgili kelimeleri ve kavramları birbirine karıştırıyorlar. «Evkaf» kelimesini, «efkaf» diye telâffuz eden vakıf mensuplarına rastlıyoruz. Çemberlitaş’ta, tarihî eserlerden birinin duvarındaki ilânda «kültür» kelimesinin «kultür», «tezhip» […]

Continue reading »

Benim Bir Karıncaya Ulu Nazarım Vardır

Ayla AĞABEGÜM Küresel ısınma bütün dünyada ciddî iklim değişikliklerine sebep olmaya başladı. Türkiye, küresel ısınmadan en çok zarar görecek ülkeler arasında yer alıyor. 2007 yılı yazında yüzyılın en sıcak günleri yaşanacak. UV (ultraviyole/mor ötesi) ışınlarıyla ilgili uyarılar gündeme geliyor, cilt kanseri oranının artacağı düşünülüyor, susuz bir yaz bekleniyor.” haberlerini basından üzülerek takip ediyoruz. Doymayan insan nefsinin geldiği son nokta… Abdülhak […]

Continue reading »
1 888 889 890 891 892 954