YÜZAKI, YÛNUS DİYARINDA

Yüzakı kültür faaliyetleri devam ediyor. 24 Mayıs 2008 günü Türkçenin muhafızı, Yûnus diyarı Karaman’daydık.

Karaman şehrimiz, 731 yıl önce Karamanoğlu Mehmed Beyin Türkçemizi resmî devlet dili olarak ilân ettiği diyar. Aynı zamanda Yûnus Emre Hazretlerinin medfun bulunduğu şehir.

Bu sebeple, her yıl Mayıs ayında Karaman’da Türk Dili Bayramı ve Yûnus Emre’yi Anma Etkinlikleri düzenleniyor. Anadolumuzun kültür-edebiyat dostu vakıflarından Yûnus Emre Kültür Vakfı ile birlikte bu yıl 731’incisi kutlanan Türk Dili Bayramı ve Yûnus Emre’yi Anma Etkinlikleri çerçevesinde Karaman’da bir konferans tertip ettik.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ’nin verdiği konferans Yûnus Emre şiirleri etrafında ve Yûnus Şahsiyeti üzerineydi.

Karaman’daki programa dergimiz editörlerinden Ali Rıza BUL da katıldı. Karaman Belediyesi Yûnus Emre Konferans Salonundaki konferansta Karamanlılar, Yûnus gönüllü bir karakterin, Yûnusça bir edebiyatın savunucusu Yüzakı Dergimizi daha yakından tanıma fırsatı buldular.

Seyrî’nin ifadesiyle Yûnus hiç susmadı ve ölümsüz mesajı hâlâ Türk milletinin gönlünde…

Devranda nice şair ölünce denilmiş: «Sus!»
Sana sonsuza kadar: «Konuş!» denmiş ey Yûnus!

Çünkü sen ölmemişsin, çünkü âşıklar ölmez;
Seni anlayamazsa bu neslin bahtı gülmez!..

Programda emeği geçen gönüllü kuruluş ve yetkililerini tebrik eder, Yûnus şahsiyetinin yayılması yolunda başarılı çalışmalar dileriz.