HİRA DAĞI’NDAN DOĞAN NÛR

Âdem SARAÇ Dünya yorgun düşmüştü… Bütün âlem, her şey ve herkes yorgun düşmüştü… Her türlü çirkinliğin başını alıp yürüdüğü ortam, bütün güzellikleri alıp götürmüştü… Öyle ki, bütün her tarafta sivri dikenler türemiş, eller-ayaklar, yüzler-özler ve yürekler fena hâlde kanatılır olmuştu… Her şey ve herkes, bundan son derece rahatsızdı, huzursuzdu, perişandı, bîtaptı… Karanlıklar istilâ etmişti her tarafı. Karanlıklar karartmıştı her şeyi. […]

Okumaya Devam Edin...;

Vasiyet ve Hikmet

Dr. Âdem AKIN – Muhammed YETİM ademakin@yuzaki.com muyetim@yuzaki.com MUHYİDDÎN-İ ARABÎ’DEN VASİYETLER Muhyiddîn-i Arabî Hazretleri, öncelikle Kur’ân ve sünnetten süzdüğü bilgilerin, sonra da kendisinden önce yaşayan ulemâ ve evliyânın eserlerinin ve başta Fütûhât-ı Mekkiyye’si olmak üzere bütün kendi kitaplarının özünü 201 vasiyette toplamıştır. VASIYET 13 Ey kardeş, hasta ziyaret etmeyi üstüne bir vecibe bil. Zira hasta ziyaretinde hem ibret hem de […]

Okumaya Devam Edin...;

İSLÂM’IN BUGÜNKÜ MESELELERİ

Hayrettin DURMUŞ Hani bir söz vardır. Deveye: “Neden boynun eğri?” diye sormuşlar. O da: “Nerem doğru ki?” cevabını vermiş. Gündelik hayatımızda kime, bir dokunsanız bin ah işitiyorsunuz. Dert bir değil elvan elvan. Kiminle konuşsanız bir şeylerden şikâyet ediyor ve herkes birbirine: “Ne olacak bu memleketin hâli?” diye soruyor. Neler mi konuşuyoruz? Çocuklarımızın eğitiminden, daha doğrusu çocuklarımızı istediğimiz gibi eğitememekten, televizyon […]

Okumaya Devam Edin...;

Gıdalardaki Katkı Maddeleri 4

Prof. Dr. Hasan DOĞRUYOL PEYNİR MAYASI (RENNET) I. Tanımı ve Çeşitleri: Peynir, süt proteininin (kazeinin) peynir mayası veya peynir kültürü ile pıhtılaştırılması ve bu pıhtıdan peynir suyunun (whey) ayrılmasıyla elde edilen fermente bir süt ürünüdür. Klâsik peynir yapımında süt, peynir mayası ile pıhtılaştırılır. Bu maya bir enzimdir ve görevi sütü sıvı hâlde enzimdir ve görevi sütü sıvı hâlde parçalamaktır ve […]

Okumaya Devam Edin...;

İÇİMİZDEKİ HUZURU VE ARAMIZDAKİ SEVGİYİ ARTIRAN ŞEY: SELÂM

Aynur TUTKUN “Bugün (âhirette) cennetlikler, nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri, gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Rahîm olan Rab’lerinden onlara söz olarak SELÂM gelir.” (Yâsîn Sûresi, 55-58) Bu âyetleri okurken Müslüman kendini cennetlikler içinde tahayyül ediverir (inşallah âhirette de durum öyle olur). Hayali bile güzeldir cennette olmanın. Eşimizle beraber gölgeler […]

Okumaya Devam Edin...;

İSLÂM’IN MÂNEVÎ ÖNDERLERİ ARTIK MESLEKLERİNİN EHLİ

Doç. Dr. Ahmet KAVAS İslâm toplumlarının mânevî önderleri geçmişteki meslektaşlarını aratmayacak kadar yetiştiler, hattâ bazı konularda onlardan daha ehil konuma geldiler. Çok değil bundan 40-50 sene önce imam, müezzin, vaiz, müftü deyince icrâ ettikleri mesleklerinin yeterli donanımına sahip olmayan kimseler akla gelirdi. Öyle zamanlar oldu ki pek çok bölgede: “Bari cenazelerimizi yıkayacak bir kişi olsaydı…” diye serzenişler duyuldu. Mânevî önderlere […]

Okumaya Devam Edin...;

Kitabın Kerameti

Dursun GÜRLEK Yol uzun, ömür kısa olduğuna göre, az zamanda çok işler yapmanın lüzumu herhâlde kendini gösteriyor. Eskimeyen eserleri, bâkî kalan bu kubbede hoş bir sadâ bırakan kitapları okumak, bunları hayatımızın ayrılmaz parçaları hâline getirmek gerekiyor. Unutmayalım ki, aktüalitesini hiçbir zaman yitirmeyen, yüzyıllardan beri elden ele, dilden dile dolaşan, gönülden gönüle, kalpten kalbe taht kuran böyle değerli ilim ve sanat […]

Okumaya Devam Edin...;

Milletleri Batıran veya Yükselten Kuvvet: EDEBİYAT VE EDEP EĞİTİMİ

Prof. Dr. Mustafa UZUN ile Değişen Toplum ve Edebiyat Üzerine… Mustafa UZUN Kimdir? 1950 yılında Trabzon’da doğdu. İstanbul Beyazıt Deneme İlkokulu’nu bitirdi. 1968’de İstanbul İmam-Hatip Okulu’ndan, aynı yılın güz döneminde Pertevniyal Lisesi’nden mezun oldu. 1968-1977 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın muhtelif kademelerinde vazife yaptı. 1974’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü, 1977’de ise İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü […]

Okumaya Devam Edin...;

DEDE EFENDİ VE AKBIYIK’TAKİ KONAK

Can ALPGÜVENÇ Son dönem edebiyatımızın büyük kıymetlerinden A. Hamdi TANPINAR’ın «rızâ ve katlanışın sofrasında boynu bükük duran Mevlevi, titiz ve her sırra vâkıf usta…» diye tanımladığı Hamamîzâde İsmail Dede Efendi, 1777’de İstanbul Şehzadebaşı’nda doğdu. Babası, Altımermer’deki Çavuş Hamamı’nı işleten Manastırlı Süleyman Ağa idi. Küçük İsmail, yedi yaşını doldurduğunda, Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nin bitişiğindeki Çamaşırcı İlkokulu’na başladı. Sesinin güzelliği daha o […]

Okumaya Devam Edin...;

DEĞİŞEN TOPLUM VE MÛSIKÎNİN ROLÜ-RÖPORTAJ

Bestekâr Âmir ATEŞ ile Toplumumuzdaki Sanat ve Mûsıkî Anlayışı Hakkında Konuştuk… Âmir ATEŞ Kimdir? 1942’de Kandıra’da doğdu. Küçük yaşlarda hâfızlığını ikmâl ettikten sonra İstanbul’a gelerek çok değerli hocası H. Hasan AKKUŞ’ tan tâlim, tecvid ve tashîh-i huruf dersleri aldı. Tahsîlini daha ziyade dinî alanda yapmış olan Âmir ATEŞ, Mahir İZ Hocaefendi’nin edebiyat derslerine de katıldı. Mûsıkîde zamanının önde gelen isimleri […]

Okumaya Devam Edin...;
1 878 879 880 881 882 884