Bir Hukuk Otoritesi ve Örnek İnsan: ALİ FUAT BAŞGİL

Aydın TALAY aydintalay@gmail.com Merhum Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BAŞGİL; üzerinde her vesile ile durulması, derin araştırmalar yapılarak yurt çapında tanıtılması gereken yeri doldurulamayacak bir zattır. Günümüzde her nimet bol. Çevremize bir göz attığımızda başta iletişim alanı olmak üzere her konuda büyük bir gelişme ve sürat var. Allâh’ın nimetleri saymakla bitmiyor. Ama yetenekli insan, dâvâsının eri insan, eşyanın içinde âdeta […]

Continue reading »

SONBAHAR GAZELİNİN FERYÂDI

Ahmet ARSLAN Her şey birbiri içinde seyrederken dakikalar, saatleri; günler, ayları; aylar, mevsimleri… derken devran döner, sonbahar çıkagelir bir hüzünlü beste eşliğinde. Kış yaklaştıkça; sevdalıların ümitleri fışkırır, sarıya bürünen dünya üzerinde, acıyla karılır sîmâlardaki tebessümler. Saatler kurulur, güneşi batmayacak günlere… Unutulacak sanılan şiirler yüreklerde düğümlenir. Gül tohumunu sırtlanan ulaklar yollarda, sarıyla arkadaştır… İnsanda ve toprakta değişimleri devşirir durur mevsimler, tortular […]

Continue reading »

Satın Alınması Mümkün Olmayan Bir Sermaye ZAMANIN KIYMETİ

Hadi ÖNAL hadional@mynet.com Her sabah; «Merhaba!» deriz yeni bir güne. Uyku mahmurluğunu terk edince gözlerimiz, yeni bir gün daha başlamış demektir. Yeni bir 24 saat; yeni bir 1.440 dakika ya da 86.400 saniye. Kısaca zamanın omuzlayıp da bir daha geri getirmemek üzere bizden uzaklaştırdığı hayatımızın bir yeni dilimi… Zaman; başka güne aktaramayacağımız, o günün sonuna kadar kullanmak zorunda olduğumuz bir […]

Continue reading »

Ali Amcamız Hakkında

Prof. Dr. Hasan DOĞRUYOL Aziz ve Pek Muhterem Timsâl-i Nâdir-i Muhabbet ve Güzîn-i Emsâl-i Mehâbet … … … … Beyefendimizin Saadetli, Devletli Huzurlarına; Efendim, İnşallah hulûlü ile müşerref olacağımız Kurban Bayramı münasebetiyle ve bizlere tekaddümen gelen hatt-ı destinizi hâvî tebrik-nâmelerinizle bizleri taltif buyurmanızdan duymuş bulunduğum sevinç ve minnet tavsif edilemeyecek derecede derin ve kıymetlidir. Muhabbet-nâmenizin bizlere bahşeylediği sürur içinde, mübarek […]

Continue reading »

BİR ÇINAR DAHA TARİH OLDU! Ali ÖZTAYLAN Amca.

Hikmet AÇIKSÖZLÜ Son Osmanlı çınarlarından biriydi. Bu teşbih, belki pek çok kimse için söylenmiştir. Fakat Ali Amcanın çınar gibi hâli bir başkaydı. Çünkü; Her şeyde, her hususta, her meselede ve her özellikte bir çınardı o. Edebiyle çınardı. Ahlâkıyla çınardı. İrfanı ve basîretiyle çınardı. Üstün muamelesiyle çınardı. Hâtıralarıyla çınardı. Mehmed Âkifler, Tâhiru’l-Mevlevîler, Ali Haydar Efendiler, Sâmi Efendi ve Musa Efendiler ve […]

Continue reading »

DOKUNMA KALBİME

Prof. Dr. Bilâl KEMİKLİ bkemikli@gmail.com Yapraklar birer birer dökülüyor. Ulu çınarları kaybediyoruz. Zaten hayat nedir ki? Birer geliş ve gidiş değil mi? «Allah’tan geldik, Allâh’a gidiyoruz.» Gelen gidecek… Bulduklarımızı kaybedeceğiz. Mevsimler değişecek, yeniden bahar gelecek; ağaçlar yeni ve taze yapraklarıyla bir gelin gibi süslenecek. Doğumlar olacak. Yeni isimler, yeni bakışlar, yeni ufuklar. Lâkin tıpkı geçen zaman gibi, kaybettiğimiz ulu çınarları […]

Continue reading »

Mahrumların Derdini PAYLAŞMA MEVSİMİ

Ahmet ZİYLAN İnsan; dünya hayatında kazanma, güzel, kıymetli şeylere sahip olma arzusuyla donatılmış. Nasipler ise farklı… Allah dünya nimetlerini kulları arasında eşit bir şekilde dağıtmıyor. Kimi varlıklı, kimi yoksul… Fakat Cenâb-ı Hak bu farklılık bir uçurum gibi büyüsün istemiyor, tam aksine bol verdiklerini az verdikleriyle imtihan ediyor. İmkânı geniş olan kişi, dar olanlardan sorumlu. Yoksullar, zenginlere zimmetli… İnfakın asgarî seviyesi, […]

Continue reading »

YALAN

Hadi ÖNAL hadional@mynet.com Semâvî dinlerin şiddetle yasakladığı ve büyük günah saydığı yalanın tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Büyüğü, küçüğü, masumu, kuyruklusu ile gerçekleri gizlemek veya gerçekleri çarpıtarak insanları aldatmak, kandırmak maksadı ile söylenen asılsız söz olarak tanımlanan ve varlığı, gölgesi ile hissedilen bu canavarın insan rûhundaki tahribatı korkunçtur. Yalan, insanda var olan güven duygusunun iliğini boşaltarak yerine şüphe havası üfleyip […]

Continue reading »

Modern Dünyanın Kaybettiği SABIR TERBİYESİ

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Geçtiğimiz aylarda bir vakfımızın düzenlediği seminerde, kadın-doğum uzmanı bir hanımefendiyi dinliyordum. Anlattıklarının arasındaki bir tespit, zihnimde yoğurmakta olduğum bilgiler arasında sanki bir köprü vazifesi gördü ve onları birbiriyle irtibatlı bir şekilde mânâlandırmama imkân sağladı. Diyordu ki: “Sezaryenle doğumlar çoğaldığından beri, hiperaktif çocuklar da çoğaldı. Şimdiki gençler her şeyi hemen istiyor, hiçbir şey için sabretmeye yanaşmıyor. Eski […]

Continue reading »

Kalkınmanın Yolu HESABINI BİLMEK

Ahmet ZİYLAN Bir insanın maddî açıdan rahata ermesi, kalkınması onun gelirlerinin çok olmasıyla alâkalı değildir. Aslolan kişinin hesabını bilmesidir. Bunu, tanıdığım iki insanın durumuyla misallendirirsem çok daha müşahhas hâle gelecektir. İstanbul’a geldiğimizde kendisiyle çalıştığımız bir işadamı vardı. O zamanın parasıyla aylık beş bin lira geliri vardı. Günümüzün beş bin YTL’si civarında, gayet iyi, dolgun bir gelir… Üstelik kalabalık bir ailesi […]

Continue reading »
1 46 47 48 49 50 60