Ayın Tarihi

Handenur YÜKSEL SULTAN 111. AHMED 23’üncü Osmanlı padişahı Sultan III. Ahmed, 1673’te doğdu, 1703’te 30 yaşında iken tahta çıktı. Hattat ve şairdi, «Necip» mahlâsıyla şiirler yazdı. Döneminde Akdeniz kıyısındaki Oran şehri fethedildi. 1711′ deki Prut Seferi’nde Ruslardan Azak, 1715′ teki Mora Seferi’nde Venediklilerden Mora geri alındı. Dağıstan, Osmanlı tâbiiyetine girdi. 1723’te İran Savaşı başladı, İran’ın 5 büyük vilayetine girildi. 1727’de […]

Continue reading »

Tokadîzâde Şekip

Dursun GÜRLEK İbnülemin Mahmud Kemal İNAL hakkında Yahya Kemal ile Süleyman Nazif’in birlikte söyledikleri iki mısra vardır ki üstadın karakterini en güzel şekilde yansıtması bakımından oldukça ilgi çekicidir. Eserleriyle, üslubuyla, kıyafetiyle, hafızasıyla emsaline göre çok değişik özellikler arz eden bu ünlü bilginimizi anlatan iki mısra şöyledir: Hezar gıbta o devr-i kadim efendisine Ne kendi kimseye benzer, ne kimse kendisine. Evet, […]

Continue reading »

Kılıç Ali Paşa ve Tophane’deki Cami

Can ALPGÜVENÇ Emrindeki filo ile bozgun içinde zafer kazanan amiral: 25 Mayıs 1571’de, Papa V. Pius’in gayretiyle, Papalık, Venedik ve İspanya arasında üçlü bir ittifak imzalanarak-ki bu ittifaka daha sonra başka devletler de girecektir- güçlü bir donanma meydana getirilmiş, Kıbrıs’ın Osmanlı’nın eline geçmesinin önlenmesi amaçlanmıştı. Hollanda valisi Amiral Don Juan d’Autriche komutasındaki Haçlı donanması, önce İtalya’nın güney ucundaki Messina’da toplanmış, […]

Continue reading »

İSLÂMİYET’İN DOĞUŞU

Ahmet MERAL HİCRET Mekke’nin ileri gelenleri, şehir meclisinde yaptıkları tartışmalı toplantıda Hazret-i Peygamber’in Medine’ye hicretini kesin bir şekilde önlemek için onu öldürme kararı almışlardı. Karara herkes katılmakla birlikte Haşimoğulları’nın tepkisinden çekiniliyordu. Bu tepkiyi azaltmak maksadıyla her kabileden birer genç seçildi. Bu gençler hep birlikte hareket ederek menfur cinayeti beraberce işleyeceklerdi. Böylece bütün kabileler ortak sorumluluk yüklenmiş olacak, herhangi biri tek […]

Continue reading »
1 45 46 47