İSLÂMİYET’İN DOĞUŞU

Ahmet MERAL HİCRET Mekke’nin ileri gelenleri, şehir meclisinde yaptıkları tartışmalı toplantıda Hazret-i Peygamber’in Medine’ye hicretini kesin bir şekilde önlemek için onu öldürme kararı almışlardı. Karara herkes katılmakla birlikte Haşimoğulları’nın tepkisinden çekiniliyordu. Bu tepkiyi azaltmak maksadıyla her kabileden birer genç seçildi. Bu gençler hep birlikte hareket ederek menfur cinayeti beraberce işleyeceklerdi. Böylece bütün kabileler ortak sorumluluk yüklenmiş olacak, herhangi biri tek […]

Continue reading »
1 45 46 47