RAMAZÂN’A ERDİ GÖNLÜM

Mustafa KÜÇÜKAŞCI Yine lûtfedince Mevlâ, Şu zamâna erdi gönlüm; Koca bir asırdan âlâ, Ramazân’a erdi gönlüm! Bu nasipli ayda Kur’an, Bize tekrar oldu ferman, Erişince feyz-i Rahman, O beyâna erdi gönlüm! Öze sindi tam tilâvet, Yüreğimde dindi kasvet, Eritir bu aşka dâvet, Seyelâna erdi gönlüm! Başı rahmetiyle imdâd, İçi mağfiretle âbâd, Sonu nâr-ı Hak’tan âzâd Bir emâna erdi gönlüm! Günümüz […]

DİKENLE HOŞ GEÇİNMEK

Şükran IŞIK Nedâmet yolculuğu vurunca dizlerimden, Yüreğim damla damla süzüldü gözlerimden. Dostunla uğraşırsan, iflastasın bunu bil, Karanlıkta kalırsın, söner ilâhî kandil. Sana karşı bu kalbim, hem baraktı, hem temiz, Çok taş attın oraya, yosun tutsa kalır iz. Tövbe denen kılıçla kes nefsin boğazını. Sevgi yoksa yürekte sakın açma ağzını. Dikenle hoş geçinmek yakışır gül nesline, Dost sırları hapsoldu can kafesime […]

Aze

Recep YILDIZ Mezarlıktan geçerken Görürsün bir cenaze O bir genç kızdı, öldü Beyaz bir güldü, taze… …… Ey erkenden solan gül! Dedim kaç kerre “bir gül!” Nasıl gördün beni zül? Çekildin türlü nâze… Unuttum sanma, kimdin? Gözüm, gönlüm, dilimdin Benim tek sevgilimdin Ne oldun böyle Aze!

EVDE YALNIZ

Nafiz NAYIR Düşmanım pencereyle O besliyor korkumu. Ağır bir testereyle Kesiyorlar uykumu. Boşluğa düşüyorum. Bakınca pencereden Kımıldıyor korkuluk. Asırlar sürer neden Ev içinde yolculuk? Nereye koşuyorum? Ev sığınaktır desem… Niçin bana bir tuzak? Ne zaman eve girsem Hep bitiyor yaşamak. Buna çok şaşıyorum. Ev örülmüş kederden, Gece… Her yer karanlık, Görünmeyen bir yerden Devler çalıyor ıslık! Yalnızım, üşüyorum.

HAKİKAT YOKUŞLARI

Mahmut TOPBAŞLI Yağmur sonrasında guneş doğarken, Ruzgarlar okşardı dağ başlarını… Başaklar bin nazla boyun eğerken, Bulutlar dokerdi gozyaşlarını. Taze bir heyecan, yeni bir akış, Yuz akıyla bize ozgu bir nakış, Ebedi olana yonelen bakış, Masumca catardı gur kaşlarını. Kutlu bir ışıkla sarar herkesi, Ufukta atlılar, yerde nal sesi, Gozbebeklerinde zafer mujdesi, İnletir hakikat yokuşlarını. Dudakta dualar, duygulu, derin, Semaya yonelmiş […]

GAZEL

M. Nejat SEFERCİOĞLU Sensiz yaşanan bunca ömür belki de israf, Sen yoksan eğer bunca güzellik ne de boş lâf! Ağyar ne bilir sevgi nedir sevgili kimdir, Gül goncası, nâdâna açılmak ne büyük gaf! Hasret çekerek can verecek elleri mahkûm, Uşşâkını ol sevgili etmez mi acep af! Mecnûn’a ölüm sevgilinin uğruna bayram, Gam çekme gönül can serimiz olsa da itlâf. Ağyâr […]

BANA ALLAH’IM GEREK

Mustafa Necati BURSALI -Hüdâyî Hazretleri’ne Nazîre- “De ki: «Bana Allah yeter!»” (Zümer, 38) Dünya büyülü yalan, Bana Allah’ım gerek. Sen Leylâ’ya sevdalan, Bana Allah’ım gerek!.. Ne sîm, ne zer murâdım, Ne gökte yer murâdım, Bir budur her murâdım, Bana Allah’ım gerek!.. İşte kalkıyor gemi, Sil gözlerinden nemi, Aşkı yakar sînemi, Bana Allah’ım gerek!.. Getir o günü yâda, Ay dürülür fezâda, […]

UMRE GAZELİ

Memduh CUMHUR Ümmîdimiz şefâatidir Nûr-ı Âlem’in, Bir başka melcei olamaz hiç bir âdemin. Allah Rasûlü aşkına devran döner durur; Gülden gelir gider yine sevdâsı şebnemin. Ey Şehr-i İlm, bâb-ı Alî gönlümüzdedir, Hicrânı dembedem duyulur öyle hemdemin. Yâ Rab, kapında kıymeti bir nebze yok mudur, İsm-i Muhammedî’ye müşâbih secdemin? Âlemde varlık istemeyiz lâkin ey gönül, Cumhûr’a düştü hasreti bir damla zemzemin.

UYANIŞ

Memmed ASLAN Ey koca Şark! Ey ebedî meskenet! Sen de kımıldanmağa bir niyyet et! M. A. ERSOY Kımıldanma umurduq, Gayretteki velvele bu! Derya kükrer volkan için! Neresidir gör hele bu! Yuyamadık keçen kanı– Yağı düşman içen kanı. Hak’tan coşup Çeçen kanı!– Dağ çöktüren zelzele bu! Gider-gelmez köç olsa da; Saf saf arzu puç olsa da; Geç olsa da, güç olsa […]

BİR DAMLA SU

Latif YILDIZ Çiçeklerin özlerinde Meleklerin sözlerinde Bebeklerin gözlerinde Rahmet rahmet bir damla SU Derûnî Rahîm duygusu. Parmak izimizdeki «biz» Bir damlacıktaki deniz Doğum çığlık-ölüm sessiz Çare rahmet, bir damla SU Yok olur benlik tortusu. El ele Hakk’ın eliyle Kalpten kalbe «Aşk Teli»yle Rahmân’ın «Rıza Seli»yle Dilde «Tevhid» bir damla SU «Sırr-ı sıfır»ın sorusu. Bezm-i Elest bucağında «ASL»ın ana kucağında Çile […]

1 328 329 330 331 332 338