Kıt‘a

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Rüzgârla gider savruluruz hayli zamandır,
Bir başka zemin, başka zaman, başka diyâra.
Ben ye’sile; mevsim sonu gelmekte, dedikçe,
Sen aşkı bıraktın yine bir başka bahâra.

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün