BAHAR GELİYOR

Lâtif MAHMAT

Söyleyin ağaca, seslenin kuşa,
Güller sere sere; bahar geliyor!..
Aktığınız yeter üç ay, yokuşa,
Ey ırmak, ey dere bahar geliyor!..

Bu gelen sevgili dağın, denizin,
Odunun, yaprağın ve hepinizin.
Soba, mangal size dokuz ay izin;
Kapanın kilere, bahar geliyor!..

Koklayın lâleli yanaklarını,
Çimenli, çiçekli şakaklarını.
Buharlı, boyalı dudaklarını;
Değdirip yerlere bahar geliyor!..

Sonun geldi soğuk; debelen, sürün!
Koyun, gözün aydın, kuzucuk ömrün,
Çiğdemi, nevruzu, kengeri görün,
Kışı düre düre bahar geliyor!..

Çoban, kavalına tak yeni bir dil,
Ozanım; sazının üstüne eğil,
Akla yetinmenin zamanı değil,
Müjde şairlere… Bahar geliyor!..