GİTTİ GİDER…

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Ömür meçhul bir zamandır,
Nasip varsa uzar gider…
Ecel müşkülâtlı andır,
Can teninden sızar gider…

Bahar vakti coşar çaylar,
Dere-tepe koşar taylar,
Atayı saymayan toylar;
Bata-çıka yüzer gider…

Bir hayırla bin şenlenir,
Hakikatse söz dinlenir,
Ruh bedende şekillenir;
Kalem elde yazar gider…

Kır nefsinin zincirini,
Gir gönülde bul yerini,
Başlat Hakk’a seferini;
Yoksa zulmet ezer gider…

Rabbim emirler buyurmuş,
Rasûl kullara duyurmuş,
Nûru âlemi doyurmuş;
Dü cihanı bezer gider…

Niyazkâr’ım düşme dara,
Her bir işte hikmet ara,
Kibirlenen kul madara;
Türab teni tozar gider…