HESAPLAŞMA

İhsan KARİP ihsankarip@hotmail.com

Ne zaman mâzîyi bir seyre çıksam,
İçime bir hicran çöküp duruyor…
Gönlüm o beyhûde geçen yılların.
Ardından hayıfla bakıp duruyor…

Bir ses tâ rûhumun ötelerinden,
Kendimi bulmamı istiyor benden,
Yükselen çığlık tüm hücrelerimden,
Özümü dağlayıp yakıp duruyor…

Bu feryâdı hissiz yürekler bile,
Duysalar gözlerde döner yaş sele,
Dünyada düştüğüm şu mücrim hâle,
Gözlerimden yaşlar akıp duruyor…

Sayılı nefesler sona erince,
Bu fânî bedenim kabre girince,
Döner mi dil Münker-Nekir sorunca,
Bu kaygı belimi büküp duruyor…

2 Haziran 2011